Tiền lương tháng tính đóng BHXH gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

bao hiem xa hoi bat buoc
Từ 2018, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng BHXH bắt buộc. (Ảnh minh họa/dẫn qua worklink.vn)

Bộ LĐTB&XH vừa đưa ra dự thảo ” Nghị định đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam” để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo xác định: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ phải đóng BHXH bắt buộc.

Các chế độ BHXH bắt buộc gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất.

Hàng tháng, người lao động nước ngoài sẽ phải đóng BHXH với mức đóng 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động nước ngoài phải đóng tối đa bằng 18% tháng lương trả cho người lao động, gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; tối đa 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không được hưởng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Chế độ hưởng BHXH một lần áp dụng cho lao động hết hạn hợp đồng, không làm việc tiếp, lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam nếu người đó có yêu cầu.

Nếu dự thảo được thông qua, nghị định sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Minh Long

Xem thêm: