Lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng, nên mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng/tháng.

Theo cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn), từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, những người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình sẽ có thay đổi về mức đóng BHYT.

Theo tính toán, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia thứ nhất là 4.500 đồng/tháng và từ người tham gia thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 đồng/tháng. Cụ thể:

Từ ngày 01/7/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng/tháng. (Ảnh: baohiemxahoi.gov.vn)

Minh Long

Xem thêm: