Để giảm dần việc lệ thuộc vào xăng khoáng, từ ngày 1/1/2018, Chính phủ chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

tu ngay 1/1/2018 khong su dung xang RON 92
Từ ngày 1/1/2018, không sử dụng xăng RON 92. (Ảnh: Phạm Tuân/TTVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 255 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học” (Đề án 177) và “Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống” (Lộ trình 53).

Theo văn bản, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Bộ Công Thương về việc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án 177 và Lộ trình 53 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hai loại xăng RON 92 sẽ tồn tại đến hết ngày 31/12/2017.

Nhằm giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, từ ngày 1/1/2018, Chính phủ yêu cầu chỉ được sản xuất kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Bộ Công Thương được Phó Thủ tướng giao tính toán lộ trình thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON 92, tiếp tục sử dụng xăng E10 bảo đảm không gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân và việc sử dụng của người dân.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính theo dõi, giám sát việc điều hành giá xăng dầu đảm bảo không làm tăng giá xăng sinh học (E5 RON 92, E10), tiến tới giá xăng E5 và xăng E10 có giá ở mức hấp dẫn người sử dụng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách thuế nhập khẩu etanol nhiên liệu (E100) phù hợp để chống độc quyền của các doanh nghiệp sản xuất etanol trong nước; thuế xuất khẩu sắn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học etanol.

Phó thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung etanol, mở rộng trạm phối trộn xăng E5 tại khu vực miền Bắc và các địa phương khác… đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Hoàng Minh

Xem thêm: