Giá các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, với các khoản tăng đáng chú ý như dịch vụ giường bệnh, các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Bệnh nhân và người nhà ngồi chờ tới lượt khám sức khỏe bên ngoài băng ghế tại một bệnh viện công tại TP.HCM, ngày 4/4/2014. (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế  ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2019. Riêng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở (Nghị định số 72/2018/NĐ-CP) được áp dụng kể từ ngày 15/12/2018.

Theo đó, kể từ ngày 15/12/2018, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh giá. Mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, trong đó giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng bình quân 3%.

Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế đồng loạt tăng so với quy định hiện nay như sau:

  • Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1: 37.000 đồng/lượt (tăng 3.900 đồng);
  • Bệnh viện hạng 2: 33.000 đồng/lượt (tăng 3.400 đồng);
  • Bệnh viện hạng 3: 29.000 đồng/lượt (tăng 2.800 đồng);
  • Bệnh viện hạng 4, Trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (tăng 2.700 đồng).

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám chữa bệnh) có giá không thay đổi là 200.000 đồng/lượt.

Đối với giá nằm giường bệnh, tại bệnh viện hạng đặc biệt: giá giường điều trị hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc tăng từ 678.100 đồng/ngày lên 753.000/ngày, cao hơn gần 70.000 đồng so với hiện hành; tại bệnh viện hạng 1, tăng 62.400 đồng, từ 615.600 đồng lên 678.000 đồng; tại bệnh viện hạng 2, từ 522.600 đồng điều chỉnh lên 578.000 đồng, tăng 55.400 đồng.

Giá ngày giường hồi sức cấp cứu, chống độc tại bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1 sẽ cùng giá 441.000 đồng, tăng lần lượt 41.000 đồng và 67.100 đồng so với trước. Giá dịch vụ này tại bệnh viên hạng 2 là 314.000 đồng (tăng 26.200 đồng); tại bệnh viện hạng 3 là 272.000 đồng (tăng 22.600 đồng), tại bệnh viện hạng 4 là 242.000 (tăng 20.800 đồng).

Ngoài ra, giá ngày giường bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, bỏng đều tăng (trừ giá ngày giường trạm y tế xã giảm 4.000 đồng). Theo quy định, chỉ trong trường hợp quá tải, cơ sở y tế mới được kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao để phục vụ người bệnh và được tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH). Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp, áp dụng mức giá bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa.

Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/1 ngày: cơ quan BHXH chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 1 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan BHXH không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó…

Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tăng bình quân 3%.

Theo Bộ Y tế, giá viện phí lần này được điều chỉnh theo mức tăng của lương cơ sở, từ 1,15 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng. Mức phí trên được áp dụng thống nhất với bệnh nhân trả viện phí trực tiếp và bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT).

Nội dung Thông tư áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ BHYT, khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguyễn Quân

Xem thêm: