Trong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Nhiều công chức thiếu tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý,… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ đầu năm 2017 đến ngày 28/2/2019.

Theo kết luận, trong 33 hồ sơ được kiểm tra có 16 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Ngoài ra, 11 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể:

  • 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức;
  • 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành;
  • 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm;
  • 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức, nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bên canh đó, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Thanh tra cũng phát hiện 1 cơ quan cử 2 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng không đúng đối tượng.

Từ đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 1 trường hợp.

Đồng thời, tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Phạm Toàn

Xem thêm: