Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; nhận, sử dụng ô tô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu…

Ông Huỳnh Đức Thơ (trái) và ông Nguyễn Xuân Anh đều là những quan chức đứng đầu TP Đà Nẵng. (Ảnh: vnexpress.net)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương – cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương công bố kết luận tại kỳ họp 17  (13 – 16/9), trong đó công bố kỷ luật, kiến nghị kỷ luật hàng loạt quan chức lãnh đạo cao cấp.

Theo kết luận, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền;

Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm;

Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Ông Xuân Anh kê khai hai bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh và tiến sỹ hệ chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh đều của trường California Southern University (Mỹ). Đây là trường chưa được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận bằng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được xác định cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020;

Trên tư cách người đứng đầu UBND TP, ông Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị, đồng thời chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ “là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Ngoài ra, kết luận nhiều dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh;

Vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định;

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm như:

+ Giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước.

+ Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

+ Quyết định mở 05 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Trên tư cách nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Thế Dũng phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngoài ra, ông Dũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng;

Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ;

Đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng; yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thành “kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc“.

Đối với hàng loạt lãnh đạo sai phạm thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộỦy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ đối với ông Nguyễn Thanh Hải – nguyên chánh văn phòng Ban chỉ đạo, bà Lê Thị Thu Hằng – nguyên kế toán trưởng; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Việt – bí thư Đảng ủy, phó trưởng Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Út – chánh văn phòng Ban chỉ đạoBà Sơn Thị Quanh Ni – thủ quỹ, bị kỷ luật khiển trách.

Đối với ông Nguyễn Phong Quang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên phó trưởng Ban thường trực Tây Nam Bộ, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng Kho lưu trữ của tỉnh, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực  hiện.

Theo đó, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc”; xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với các cá nhân có vi phạm; đề xuất hình thức xử lý theo quy định của Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương xem xét.

Kết luận Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Sóc Trăng có những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; “yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới“.

Nguyễn Quân

Xem thêm: