Cổng thông tin của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa đăng bài viết của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (Cơ quan UBKTTƯ) – ông Phạm Đức Tiến giải thích chi tiết các lý do kết luận về vi phạm đối với GS. TS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Đại diện UBKTTƯ cho hay GS.TS Chu Hảo bị kết luận vi phạm, phải kỷ luật vì xuất bản nhiều sách “sai trái”, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp, Luật An ninh mạng…

ky luat gs chu hao
GS. TS Chu Hảo. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Xuất bản sách ‘sai trái

Từ năm 2005 đến năm 2009, ông Chu Hảo đã cho xuất bản 5 cuốn sách “có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng“.

Gồm “Đường về nô lệ” (F.A. Hayek), Karl Marx” (Peter Singer), “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả, “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc”, “Ông Sáu Dân trong lòng dân” của nhiều tác giả.

Đại diện UBKTTƯ cho hay năm 2009, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kết luận kỷ luật khiển trách đối với ông Chu Hảo, nhưng miễn kỷ luật (do xét công lao, quá trình cống hiến, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm…)

Từ năm 2009 đến năm 2018, ông Chu Hảo tiếp tục xuất bản sách “có nội dung vi phạm“, trong đó “2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản”.

Theo đó, đại diện UBKTTƯ nhận định ông Chu Hảo đã “cố tình vi phạm” dù đã được kiểm tra, nhắc nhở.

Vi phạm rất nghiêm trọng

Đại diện UBKTTƯ – Vụ trưởng Phạm Đức Tiến cho biết ông Chu Hảo đã tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội. Cụ thể:

“Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi: (1) Đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp; (2) Yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; (3) Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang;

“Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản”. Theo đại diện UBKLTƯ, nội dung thư ngỏ cho rằng Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện…

“Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo công bố của UBKTTƯ, thư có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua, khẳng định các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII còn nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật. Việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thực tế…

“Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng”, trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của Luật. Đại diện UBKTTƯ cho hay ông Chu Hảo đã tự ý đưa tên nguyên thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn vào danh sách những người đứng tên thư kiến nghị mà không được sự đồng ý của ông này.

Ngoài ra, đại diện UBKTTƯ cho hay ông Chu Hảo có các bài viết, bài phát biểu trên báo chí và mạng xã hội “có nội dung sai trái“, như bài “Vai trò của người tri thức hiện đại” (6/2010), bài “Không biết, không bầu” cùng nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các đài, báo nước ngoài “có các nội dung sai trái” (BBC, RFA, RFI).

Theo thông tin cho hay, tháng 6/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với ông Chu Hảo. Hai tháng sau, ông Chu Hảo viết bài “Đã đến lúc cần đối thoại” trong đó “đòi hỏi Đảng phải đối thoại với nhân sĩ, trí thức“.

Đại diện UBKTTƯ kết luận ông Chu Hảo đã “cố tình vi phạm“, đồng thời khẳng định vi phạm của ông Chu Hảo “đã mang tính hệ thống”. Những tài liệu, chứng cứ cho thấy ông Chu Hảo “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng kết luận của UBKTTƯ“, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (UBKTTƯ) cho hay.

Sáng lập, tham gia các hội, nhóm

Theo đại diện UBKTTƯ, ông Chu Hảo là người sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động “để truyền bá, tư tưởng quan điểm sai trái của mình“, như:

Năm 2007, ông Chu Hảo cùng một số nhà khoa học lập Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) (nay đã giải thể), là thành viên của “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” sau đó là “Quỹ Phan Chu Trinh”.

Năm 2013, ông Chu Hảo là một trong những thành viên đầu tiên của “Nhóm kiến nghị 72” và cũng là thành viên tích cực tham gia chắp bút trình bản Hiến pháp do các ông này dự thảo.

Tháng 9/2013, ông Chu Hảo là thành viên tích cực của “Diễn đàn xã hội dân sự” với mục đích trao đổi và tập hợp ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa.

Năm 2014, ông Chu Hảo là thành viên đầu tiên của “Nhóm Kiến nghị 61” đòi từ bỏ cương lĩnh và thay đổi đường lối trong phát triển đất nước. Cùng năm, ông Chu Hảo tham gia và chủ xướng “Nhóm tinh thần khai minh” với mục đích tuyên truyền, tán phát, xuất bản tài liệu quảng bá cho tinh thần dân chủ tư sản phương Tây.

Ông Chu Hảo cũng sáng lập nhóm “Dự án Sách hay”, tham gia diễn đàn “Cà phê thứ 7” và một số diễn đàn khác.

Theo đại diện UBKTTƯ, việc ông Chu Hảo tham gia các hội, nhóm nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý là “vi phạm quy định của Đảng“; và ông Chu Hảo “có quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái là gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng“.

Kết luận, ông Chu Hảo “là đảng viên trí thức nhưng đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức và tư cách đảng viên“.

Trước đó, ngày 25/10, UBKTTƯ ra thông cáo, kết luận yêu cầu xem xét kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Tri thức. Lý do đưa ra là ông Hảo “chịu trách nhiệm chính về việc NXB Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”.

Ngày 26/10, GS. TS Chu Hảo viết thư “từ bỏ Đảng Cộng sản”. Ông cũng cho hay ông đã từ nhiệm khỏi vị trí ở NXB Tri Thức, nhưng sẽ vẫn tiếp tục con đường đã chọn là góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần Khai sáng của Phan Châu Trinh: Dân tộc, Dân chủ và Phát triển, chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa và giáo dục.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: