Tính riêng trong hai năm 2014 và năm 2015, có đến hơn 60 người bị buộc thôi việc và hơn 100 người bị cách chức do vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

bo-noi-vu
Vi phạm chi tiêu ngân sách, hàng trăm cán bộ bị cách chức. (Ảnh: Phạm Toàn)

Ngày 2/4, Chính phủ đã nghe báo cáo riêng của Bộ Nội vụ về kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước từ năm 2014 đến năm 2016.

Kết luận của Thanh tra và Kiểm toán đối với các tổ chức, được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm tập thể sai phạm, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trong năm 2014, Bộ Nội vụ cho biết theo báo cáo của 45/46 bộ, ngành, cơ quan TƯ và 59/63 địa phương có 640 tổ chức đã thanh tra, kiểm toán. Trong đó đã xử lý 545 tổ chức, đang xử lý 64 tổ chức, chưa xử lý 31 tổ chức.

Đối với cá nhân, có 1.075 người bị đề nghị xử lý, trong đó đã xử lý 1.016 người, chiếm 94,5%; đang xử lý 53 người, chưa xử lý 6 người.

Trong số, 47 người buộc thôi việc, cách chức 71 người, giáng chức 7 người, 12 người bị tù giam, 11 người bị chuyển sang cơ quan điều tra, 11 người bị khai trừ Đảng. Số còn lại được xử lý theo hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm.

Trong năm 2015, Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của 44/46 bộ, ngành, cơ quan TƯ và 63/63 địa phương, có 722 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. Trong đó, 631 tổ chức đã xử lý theo kết luận, 59 tổ chức đang xử lý và 32 tổ chức chưa xử lý. Đối với cá nhân, có 1.126 người bị đề nghị xử lý, trong đó 1.061 người đã xử lý (chiếm 94,23%); đang xử lý 45 người, chưa xử lý 20 người.

Trong số đã xử lý năm 2015, buộc thôi việc 14 người, cách chức 30 người, giáng chức 4 người, cảnh cáo 104 người, khiển trách 149 người, 24 người bị chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý hình sự. Số còn lại được xử lý theo hình thức kiểm điểm.

Đến năm 2016, Bộ Nội vụ mới nhận được báo cáo của 7/46 bộ, ngành, cơ quan TƯ và 25/63 địa phương. Theo đó, 368 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. Trong đó, 314 tổ chức đã xử lý theo kết luận, đang xử lý 42 tổ chức, chưa xử lý 12 tổ chức. Đối với cá nhân, có 428 người bị đề nghị xử lý. Trong đó có 392 người đã xử lý, chiếm 91,59%; đang xử lý 13 người, chưa xử lý 23 người.

Cũng theo Bộ Nội vụ, số cá nhân chưa xử lý đang chờ quyết định xử lý của tổ chức, chuyển sang cơ quan điều tra để truy tố, cơ quan cảnh sát bắt tạm giam, hoặc đang trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bộ Nội vụ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương giao cho bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ; ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung đề nghị giao cho Sở Nội vụ thực hiện việc tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Phạm Toàn

Xem thêm: