Ông Kiều Văn Toàn – Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) bị kỷ luật khiển trách.

Ông Kiều Văn Toàn (trái). (Ảnh: haichau.danang.gov.vn)

Ngày 21/1, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo về kỳ họp thứ 31.

Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Kiều Văn Toàn – Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Theo UBKT, thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông Toàn sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.

Phạm Toàn

Xem thêm: