Thanh tra Chính phủ bị phát hiện có 1 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định của Chính phủ và 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó so với quy định.

bổ nhiệm tại Thanh tra Chính phủ
Trụ sở của Thanh tra Chính phủ tại khu đô thị mới Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Vietnam Atlas/qua panoramio.com)

Ngày 23/2, Bộ Nội vụ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016.

Nội dung được đưa ra trong Kết luận thanh tra số 640/KL-BNV ngày 10/2, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 2/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016, Tổng thanh tra Chính phủ (ông Huỳnh Phong Tranh đảm nhiệm cương vị từ 2011 đến tháng 4/2016) đã quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp (năm 2015: 33 trường hợp; năm 2016: 15 trường hợp). Trong đó, 15 trường hợp cấp vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng; điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp vụ và tương đương, 1 trường hợp cấp phòng.

Tổng thanh tra Chính phủ cũng bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu cho 4 trường hợp, gồm 2 trường hợp cấp vụ và tương đương, 2 trường hợp cấp phòng.

Trong các quyết định nêu trên, có 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Ngoài ra, có 2 trường hợp được điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó. Về 2 trường hợp điều động ngang cấp vượt quá số lượng cấp phó là trường hợp đặc thù, đã có báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo kết luận, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do việc theo dõi, rà soát về thời hạn bổ nhiệm chưa kịp thời nên còn trường hợp quyết định bổ nhiệm lại chậm. Ngoài ra, vì cán bộ thanh tra thường xuyên tham gia đoàn thanh tra dài ngày, ở xa cơ quan nên khó bố trí về kịp thời để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đúng thời hạn.

Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Tổng Thanh tra chính phủ không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Trước đó, báo chí lên tiếng phản ánh nhiều về việc nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 cán bộ vào cuối nhiệm kỳ.

Sau đó, Bộ Nội vụ đã thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ việc tổ chức, bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ cuối nhiệm kỳ qua.

Hiện chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ do ông Phan Văn Sáu đảm nhận từ giữa tháng 4/2016.

Nguyễn Quân

Xem thêm: