Việt Nam: 65% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19 cho rằng các bệnh nhân không có triệu chứng gây khó khăn cho việc sàng lọc khi họ đến viện.