Việt Nam cân nhắc gắn vòng tay điện tử để giám sát dịch bệnh

Ông Vũ Đức Đam yêu cầu nghiên cứu giải pháp gắn vòng đeo tay điện tử để giám sát người nhập cảnh, giám sát dịch bệnh tại cộng đồng.