Chỉ tính riêng trong tháng 9/2020, Việt Nam có 1.184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người.

tai nạn giao thông, Việt Nam
Việt Nam có 4.876 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020. (Ảnh: csgt.vn)

Báo chí nhà nước dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 9 tháng năm 2020, Việt Nam có 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người.

So với 9 tháng năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.321 vụ (18,31%), số người chết giảm 783 người (13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (20,9%).

Đường bộ có 5.849 vụ tai nạn, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người.

Đường sắt xảy ra 71 vụ tai nạn, làm chết 57 người, bị thương 16 người.

Đường thủy xảy ra 50 vụ tai nạn, làm chết 40 người, làm bị thương 5 người.

Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người.

Ông Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái nói với báo chí, riêng tháng 9/2020, Việt Nam xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 696 vụ tai nạn giao thông, làm chết 526 người, bị thương 376 người. Đường sắt xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người. Hàng hải xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người.

Kim Long