Theo Bộ Nội vụ, trong tổng số 233.219 công chức của cả nước (tính đến hết năm 2021), có gần 60.000 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo Bộ Nội vụ, trong tổng số 233.219 công chức của cả nước (tính đến hết năm 2021), có gần 60.000 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. (Ảnh: Anel Alijagic/shutterstock)

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến hết 2021, tổng số công chức của các cơ quan Trung ương (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và địa phương là 233.219 người.

Trong đó, công chức ở các cơ quan Trung ương có 99.489 người (chiếm 42,66%); công chức ở địa phương từ cấp huyện trở lên là 133.719 người (chiếm 57,36%).

Về trình độ, có 1.470 người có trình độ tiến sĩ (chiếm 0,63%); 58.448 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 25,06%); 160.471 người có trình độ đại học (chiếm 68,99%); 2.550 người có trình độ cao đẳng (chiếm 1,09%); 7.280 người có trình độ trung cấp (chiếm 3,12%); 2.597 người có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo (chiếm 1,11%).

Nếu phân theo ngạch công chức, theo Bộ Nội vụ, chuyên viên cao cấp và tương đương là 1.953 người (chiếm 0,84%); chuyên viên chính và tương đương là 34.089 người (chiếm 14,62%); chuyên viên và tương đương là 172.165 người (chiếm 74,08%); cán sự và tương đương 17.443 người (chiếm 7,48%); nhân viên là 7.569 người (chiếm 2,98%).

Về viên chức, Bộ Nội vụ cho hay tổng viên chức ở các cơ quan Trung ương và địa phương là hơn 1,761 triệu người. Trong đó, các cơ quan Trung ương có 130.471 người (chiếm 7,4%); địa phương từ cấp huyện trở lên có 1.630.574 người (chiếm 92,6%).

Về trình độ, số viên chức có trình độ từ đại học trở lên là 1.359.564 người (chiếm 76,2%); cao đẳng có 257.102 người (chiếm 13,6%); trung cấp 168.023 người (chiếm 9,44%); sơ cấp và chưa qua đào tạo là 16.868 người (chiếm 0,76%).

Cũng theo Bộ Nội vụ, số cán bộ, công chức cấp xã trên cả nước có 210.333 người.

Trong đó, về trình độ, từ đại học trở lên 171.874 người (chiếm 81,72%); cao đẳng 8.739 người (chiếm 4,16%); trung cấp 15.138 người (chiếm 7,2%); sơ cấp và chưa qua đào tạo 14.582 người (chiếm 6,92%).

Đào tạo tiến sĩ thiếu hàng nghìn ứng viên mỗi năm

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính riêng năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục đại học là hơn 5.100. Tuy nhiên, các trường chỉ tuyển được gần 1.300 người học (tức gần 25% tổng chỉ tiêu), số thừa lên tới hơn 3.800.

Đến năm học 2020-2021, số chỉ tiêu còn gần 5.100. Số lượng tuyển được là hơn 1.700 (chiếm hơn 34%), tức thừa 3.300.

Theo lý giải của Bộ, việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ có phần suy giảm do yêu cầu đầu vào và chuẩn đầu ra đối với đào tạo trình độ này cao hơn, theo quy định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm thông tư 08 năm 2017. Giai đoạn này ứng viên phải có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và hai bài báo quốc tế đăng trên tạp chí uy tín; người hướng dẫn cũng phải có công bố quốc tế.

Tuy nhiên, đến ngày 15/8/2021, Bộ đã ban hành quy chế mới với một số quy định được cho là dễ hơn như chấp nhận công bố khoa học trong nước bên cạnh các công bố quốc tế, cho dùng chứng chỉ quốc gia theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để chứng minh trình độ ngoại ngữ thay vì chỉ được dùng chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL.

Cùng với quy chế mới, chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022 tăng lên thành hơn 5.500, tuy nhiên Bộ chưa thống kê số tuyển được.

Như vậy, trong hai năm học 2019-2020 và 2020-2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ là gần 10.200 nhưng số tuyển được chỉ hơn 3.000.

Hoàng Minh