Việt Nam đang giải trình tự gene 6 ca COVID-19 ở quán bar Sunny (Vĩnh Phúc)

Nguy cơ trước mắt là nhóm người Trung Quốc cùng khu cách ly tập trung với nhóm chuyên gia Ấn Độ nhiễm biến thể kép ở Ấn Độ.