Việt Nam phát hiện ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Bộ Y tế Việt Nam vừa cung cấp thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, là người nhập cảnh từ Anh.