Việt Nam sẽ không công bố danh tính, chi tiết lịch trình của bệnh nhân COVID-19

Bộ Y tế yêu cầu không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân (danh tính, tuổi, địa chỉ…) của bệnh nhân mắc COVID-19.