Việt Nam thêm ca thứ 56, 57 tử vong vì COVID-19, đều là nữ, có tiền sử ung thư

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng dịch Covid-19 vừa thông báo Việt Nam có 2 ca tử vong thứ 56 và 57 vì COVID-19, đều là nữ giới.