Vốn vay trên do Ngân hàng Thế giới cho vay ưu đãi, để thực hiện dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương” với tổng mức đầu tư hơn 408 triệu USD.

Nhu cầu xây dựng cầu dân sinh của người dân tại 50 tỉnh là 10.000 cầu, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay. (Ảnh minh họa/dẫn qua ndh.vn)
Nhu cầu xây dựng cầu dân sinh của người dân tại 50 tỉnh là 10.000 cầu, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay. (Ảnh minh họa/dẫn qua ndh.vn)

Chiều 30/12, tại buổi tổng kết năm 2016 của Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Đường bộ – ông Nguyễn Trung Sỹ cho biết đến năm 2021 sẽ xây dựng, hoàn thiện hơn 2.000 cây cầu tại 50 tỉnh thành. Đây là một trong những dự án giao thông cuối cùng được hưởng vay ưu đãi vốn ODA.

Tổng số tiền đầu tư cho dự án này là hơn 408 triệu USD, trong đó Ngân hàng Thế giới cho vay ưu đãi 385 triệu USD.

Dự án gồm 2 phần chính là phần đường và phần cầu. Phần làm đường bao gồm cải tạo khôi phục 676 km, bảo dưỡng hơn 60.000 km đường, triển khai tại 14 tỉnh do Bộ Giao thông làm chủ quản và điều phối chung, từng phần dự án tại các tỉnh do UBND tỉnh làm chủ quản. Số tiền đầu tư cho hợp phần đường là 135 triệu USD.

Phần cầu sẽ xây dựng mới 2.174 cầu dân sinh tại 50 tỉnh, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Số tiền đầu tư cho hợp phần cầu là 245 triệu USD, hợp phần tư vấn 4,5 triệu USD. 

Số cầu dân sinh sắp xây dựng trên nằm trong chương trình xây dựng 4.145 cầu dân sinh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Văn Huyện cho biết nhu cầu của người dân tại 50 tỉnh là 10.000 cầu, tức gấp 5 lần số lượng cầu sắp tới được xây dựng.

Trần Hưng

Xem thêm: