Việt Nam xuất hiện biến chủng kép của Ấn Độ

Kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm 4 chuyên gia Ấn Độ và 1 nhân viên khách sạn ở Yến Bái cho thấy, cả 5 người đều nhiễm biến chủng Ấn Độ.