Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 3.450 tỷ đồng

Trong vụ đánh bạc ngàn tỷ xuyên quốc gia, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 3.450 tỷ đồng.