221 người được cấp bằng giả tại ĐH Đông Đô: Đã ‘biết tên’ nhưng lại không tìm được ‘nơi công tác’

Trong số 431 trường hợp được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng, giấy chứng nhận giả, Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp.