Thất thoát hàng nghìn tỷ đồng trong thương vụ Mobifone mua AVG có liên quan tới trách nhiệm của nhiều lãnh đạo của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone.

Mobifone AVG
Gây thất thoát hàng nghìn tỷ ngân sách trong thương vụ Mobifone mua AVG, ai chịu trách nhiệm? (Ảnh: Jeff Holt/Bloomberg dẫn qua Getty Images)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa thông báo kết luận kỳ họp thứ 26, từ ngày 28 đến 30/5, kết luận một số nội dung liên quan đến dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

UBKTTƯ kết luận vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và nhiều lãnh đạo thuộc cơ quan này.

Cụ thể, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin và truyền thông và Tổng công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên.

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT: trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ TT& TT phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.

Ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, để Tổng công ty MobiFone vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện dự án; trực tiếp ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định.

Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án.

Mobifone AVG
Ban cán sự đảng Bộ TT&TT và nhiều lãnh đạo thuộc Bộ vi phạm nghiệm trọng và rất nghiêm trọng trong dự án Mobifone mua AVG. Trong ảnh: Trụ sở Bộ TT&TT. (Ảnh: sunjinvietnam.vn)

Ngoài ra, UBKTTƯ kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng công ty Mobifone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Lê Nam Trà, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Mobifone, có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Tổng công ty trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

Ông Cao Duy Hải, phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Mobifone, có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Tổng công ty trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

“Làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước”

UBKTTƯ kết luận những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ TT&TT, gây bức xúc trong xã hội, phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, theo UBKTTƯ, để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong dự án này có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương.

UBKTTƯ yêu cầu Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan nêu trên kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKTTƯ.

Nguy cơ thiệt hại khoảng 7.006 tỷ đồng

Cuối năm 2016, Tổng công ty MobiFone công bố Dự án MobiFone mua cổ phần AVG.

Sau nhiều diễn biến, ngày 12/3/2018, Mobifone và AVG thống nhất hủy bỏ hợp đồng mua lại 95% cổ phần AVG giữa hai bên với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến gần 8.900 tỷ đồng.

Chiều 14/3, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Theo Thanh tra Chính phủ, MobiFone đã làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc lựa chọn tư vấn thẩm định giá; nghiệm thu kết quả thẩm định giá; việc sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán mua cổ phần AVG. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá, AVG liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 là hơn 1.632 tỷ đồng (bằng 45% vốn điều lệ). Cũng tới thời điểm 31/3/2015, tổng tài sản của AVG là hơn 3.260 tỷ đồng; nợ phải trả là trên 1.266 tỷ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định khoảng 208 tỷ đồng.

Khi đàm phán giá mua cổ phần, MobiFone sử dụng kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX xác định, với giá trị của AVG là 16.565 tỷ đồng để đàm phán mà không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng.

Đến lúc mua cổ phần AVG, MobiFone cũng không loại 2 khoản đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình của AVG với tổng số tiền hơn 2.473 tỷ đồng, việc làm này là không đúng chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Theo Thanh tra Chính phủ, những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của MobiFone gây nguy cơ hiện hữu làm thiệt hại nghiêm trọng khoảng 7.006 tỷ đồng vốn của Nhà nước tại MobiFone.

Tại buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra dự án trên ngày 23/3, ông Lê Nam Trà cho hay dự án mua AVG đã được MobiFone thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều luật quy định; đây là nhiệm vụ chính trị và kinh tế, thực hiện theo chiến lược kinh doanh truyền hình của MobiFone và được Bộ TT&TT phê duyệt từ tháng 12/2014…

Về phía Bộ TT&TT, sau khi công bố kết luận của  Thanh tra Chính phủ, Bộ này có văn bản cho rằng cách hiểu và áp dụng luật trong các vấn đề liên quan đến dự án này giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ, các đơn vị liên quan là có khác biệt. Do vậy, Bộ TT&TT sẽ có công văn xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc áp dụng Luật đối với dự án.

Nguyễn Quân

Xem thêm: