Bộ Nội vụ vừa ra thông báo kết luận về việc Sở LĐ-TB &XH tỉnh Hải Dương có 46 người thì 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên. GĐ Sở phải thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, bảo đảm số lượng nhân sự theo quy định.

bổ nhiệm hải dương
Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương thu hồi các quyết định không đúng vụ bổ nhiệm 44/46 người là lãnh đạo tại sở này. (Ảnh: soldtbxh.haiduong.gov.vn)

Thông báo kết luận thanh tra cho biết: tại thời điểm 15/10/2016, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương có 9 phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm do sở này trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, GĐ Sở đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác. Đến ngày 18/11/2016, số lượng cấp phó của Sở là 23 người.

Kết luận thanh tra cho hay: “Nhìn chung việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được Sở  Lao động thương binh và xã hội thực hiện theo quy định.

Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế; các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót, tồn tại như: có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công chức hành chính;

Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại sở này chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung vào quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng”.

Hiện tại, vẫn còn 2 phòng có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn 1 người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm. Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương sử dụng 17 hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan Văn phòng Sở chưa phù hợp với quy định.

Ngoài ra, việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội Hải Dương năm 2016 còn nhiều thiết sót: Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp được ban hành kèm theo đề án vị trí việc làm do Trung tâm xây dựng; xếp lương ngạch chuyên viên đối với 5 viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu GĐ Sở LĐ-TB&XH Hải Dương rà soát điều kiện, tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng; miễn nhiệm các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn;

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng chuyên môn đảm bảo số lượng phù hợp quy định;

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở;

Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm nêu trên.

Đối với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, yêu cầu xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

GĐ Sở LĐ-TB&XH phải xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giảm biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Quân

Xem thêm: