Sở Xây dựng TP.HCM và Giám đốc Sở từ năm 1996 đến nay phải rà soát, kiểm điểm các vi phạm liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

thu thiem
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Hien Phung/Shutterstock.com)

Ngày 21/12, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP về kế hoạch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Theo báo cáo, mục đích kiểm điểm là nhằm đánh giá, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, tái định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ theo quy định pháp luật của các thời điểm cụ thể.

Từ đó, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc để xảy ra sai sót, thiếu sót (nếu có); báo cáo UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 tại Quyết định 13585/1998, trong đó điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, bao gồm: giảm 23,3 ha đất đã giao dự án cho 5 doanh nghiệp trước đó nhưng vẫn lập và trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 1/5.000, tăng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vị trí; giới hạn quy hoạch được duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa.

Nội dung này, Sở Xây dựng và Giám đốc Sở từ năm 1996 đến nay phải rà soát, kiểm điểm.

Về thu hồi và bồi thường: UBND TP căn cứ Quyết định 367/1996 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 190/2002 của Thủ tướng Chính phủ để ban hành Quyết định thu hồi đất số 1997; trong đó có thu hồi diện tích khoảng 4,3 ha khu phố 1, phường Bình An là chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Nội dung này, Sở Xây dựng và Giám đốc Sở từ năm 2002 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Về tái định cư: Sau khi có Quyết định 367 và Công văn số 190, UBND TP chưa chỉ đạo các cơ quan lập, thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung 1/5.000 đối với khu tái định cư nhưng vẫn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 đối với 42 ha thuộc khu tái định cư.

Tổng diện tích đã được UBND TP quy hoạch, bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt thuộc 5 phường chỉ là 46,1 ha, thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng UBND TP không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung này, Sở Xây dựng và các Giám đốc Sở từ năm 2002 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Về lưu trữ hồ sơ: kiểm điểm việc lưu trữ hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chưa đầy đủ, chưa đúng quy định dẫn đến khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung này, Sở Xây dựng và các Giám đốc Sở từ năm 1995 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Sở Xây dựng cũng cho biết các cá nhân, tập thể nếu có sai sót liên quan sự việc sẽ viết bản kiểm điểm. Trường hợp không có sai sót gì cũng phải tổng hợp, báo cáo lại UBND TP.

Đối với tập thể, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đối với cá nhân lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, kiểm điểm vai trò, trách nhiệm người đứng đầu liên quan (ký hoặc tham mưu các văn bản, chủ trương cho lãnh đạo TP) trong việc để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sở sẽ có báo cáo kết quả trình UBND TP.HCM trước ngày 1/1/2019.

Hoàng Minh

Xem thêm: