Trường ĐH Đông Đô: Chủ tịch HĐQT bỏ trốn có tài khoản hơn 76.000 USD

Sau gian lận điểm thi đại học, vụ cấp bằng giải tại Trường ĐH Đông Đô là vụ bê bối giáo dục lớn tiếp theo dưới thời quản lý của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.