Vùng thủ đô Hà Nội được mở rộng gồm TP. Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh với diện tích trên 24.300 km2.

Sáng ngày 11/8, Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan công bố quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

9 tỉnh được quy hoạch trong Vùng thủ đô Hà Nội bao gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Trong đó, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được thêm vào so với quy hoạch trước đây. Các tỉnh trong vùng sẽ tạo nên các mối liên kết riêng dựa trên những đặc trưng và lợi thế riêng của mình, để khai thác hiệu quả tiềm năng, động lực của từng tỉnh và toàn vùng.

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, là các địa phương có tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa cao, có vị trí trung tâm của toàn vùng. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65-70%.

Vĩnh Phúc phát triển kinh tế tổng hợp về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái, tăng cường phát triển các chức năng về thương mại, trung chuyển hàng hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng,…

Bắc Ninh phát triển kinh tế tổng hợp về dịch vụ, du lịch văn hóa, công nghiệp, tập trung vào kinh tế tri thức, tăng cường phát triển các chức năng về thương mại, du lịch văn hóa – lịch sử, đào tạo công nghệ cao,…

Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam sẽ phát huy lợi thế tiếp cận cửa ngõ và hệ thống giao thông hướng biển (hành lang Hà Nội – Phố Nối – Hải Dương – Hải Phòng), tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội (Hưng Yên – Đồng Văn – Phủ Lý), phát triển các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại, chế biến nông phẩm cấp vùng,…

Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là vùng cửa ngõ chuyển tiếp giữa vùng thủ đô Hà Nội với vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển các trung tâm du lịch – đô thị, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng,…

Phú Thọ phát triển các vùng du lịch văn hóa di sản, du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại (logistics),…

Thái Nguyên phát triển về y tế, giáo dục-đào tạo chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, du lịch quốc gia, các sản phẩm nông lâm nghiệp chất lượng cao,…

Bắc Giang là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận – trung chuyển hàng hóa của Vùng thủ đô với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp chất lượng cao, phát triển du lịch,…

Vùng thủ đô Hà Nội được xác định là vùng phát triển kinh tế tổng hợp, có trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Theo quy hoạch, toàn Vùng thủ đô có tổng diện tích trên 24.300 km2, quy mô dân số – lao động đến năm 2030 đạt khoảng 21-23 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55-60%.

Hải Linh

Xem thêm:

Leave a Reply