Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải, Công ty TNHH TM&DV Trường Hoàng (Lâm Đồng) bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính 300 triệu đồng, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm đã gây ra. 

Quyết định xử phạt hành chính về hành vi xả thải vượt quy chuẩn của UBND tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn: lamdong.gov.vn)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Hoàng Lâm Đồng (Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) tổng số tiền 300 triệu đồng do xả thải vượt quá quy chuẩn ra môi trường.

Cụ thể, theo biên bản vi phạm hành chính do Công an tỉnh Lâm Đồng lập ngày 26/2 tại phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Hoàng có hành vi xả nước thải vượt 11,79 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Hành vi này áp dụng mức phạt 75 triệu đồng, theo điểm b, Khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Đơn vị này còn bị phạt tăng thêm 40% của mức phạt tiền cao nhất do có 2 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến 10 lần, gồm thông số COD vượt 7,56 lần, và BOD5 vượt 7,89 lần; xử phạt 60 triệu đồng.

Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền cao nhất  do có 2 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, gồm thông số Tổng Phospho vượt 1,1 lần, và Tổng Ni tơ vượt 1,42 lần; xử phạt 15 triệu đồng.

Theo quy định, do đối tượng vi phạm là tổ chức, nên mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Theo đó, tổng mức phạt đối với đơn vị này là 300 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty Trường Hoàng phải chấm dứt hoạt động xả thải không qua xử lý ra môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra; buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo quy định.

Thời hạn nộp phạt là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và mỗi ngày chậm nộp bị phạt nộp thêm 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo quyết định đã ký của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty Trường Hoàng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt này theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: