Bộ GTVT vừa có tờ trình gửi Chính phủ về thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Theo đó, tổng chiều dài xây dựng giai đoạn 1 của tuyến đường được điều chỉnh từ 467km lên 684km, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh từ 102.837 tỷ đồng lên 140.116 tỷ, trong đó vốn Nhà nước hỗ trợ dự án tăng từ 41.414 tỷ đồng lên 55.000 tỷ.

duong bo cao toc bac nam
(Ảnh minh họa: shutterstock)

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau, trong đó, các đoạn Lạng Sơn – Hà Nội và TP.HCM – Cà Mau đã cơ bản hoàn thành. Đoạn từ Hà Nội – TP.HCM dài 1.622 km có một số đoạn tuyến đã được đầu tư và đưa vào khai thác, còn 1.372 km cần nghiên cứu đầu tư.

Tháng 3/2017, Bộ GTVT đã có tờ trình gửi Chính phủ về thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư toàn dự án là 314.117 tỷ đồng, giai đoạn phân kỳ dự kiến đầu tư khoảng 244.994 tỷ đồng (trong đó, vốn Nhà nước khoảng 96.595 tỷ, vốn nhà đầu tư khoảng 148.399 tỷ đồng); giai đoạn hoàn thiện khoảng 69.123 tỷ đồng. Theo tính toán, chi phí cho 1km đường bộ cao tốc Bắc – Nam là 228 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ sau đó đã có thông báo kết luận của Thủ tướng về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Theo đó, Thủ tướng đồng ý phương án nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 để thực hiện dự án và giao Bộ GTVT lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Mới đây, Bộ GTVT đã trình Chính phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam được điều chỉnh khoảng 312.435 tỷ đồng; Giai đoạn phân kỳ khoảng 243.312 tỷ đồng (trong đó, vốn Nhà nước khoảng 99.456 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 143.856 tỷ đồng); Giai đoạn hoàn thiện khoảng 69.123 tỷ đồng.

Nhà nước hỗ trợ khoảng 55.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính Phủ trong giai đoạn 1

Trên cơ cở nhu cầu vận tải cao tốc và nguồn vốn Nhà nước phân bổ cho dự án, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ ba phương án đầu tư. Cụ thể:

  • Phương án 1: Nhà nước hỗ trợ khoảng 70.000 tỷ đồng đầu tư cho tuyến cao tốc với chiều dài khoảng 1.015 km, gồm các đoạn: Cao Bồ (Nam Định) – Vạn Ninh (Quảng Bình); đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT; đoạn Tuy Hòa (Phú Yên) – Dầu Giây (Đồng Nai);
  • Phương án 2: Nhà nước hỗ trợ khoảng 55.000 tỷ đồng đầu tư cho tuyến cao tốc với chiều dài khoảng 684 km, gồm các đoạn: Cao Bồ (Nam Định) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh); đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT; đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT655B) – Dầu Giây (Đồng Nai);
  • Phương án 3: Nhà nước hỗ trợ khoảng 41.414 tỷ đồng đầu tư cho tuyến cao tốc với chiều dài khoảng 467 km, gồm các đoạn: Cao Bồ (Nam Định) – Vinh (Nghệ An); đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT; đoạn Phan Thiết (Bình Thuận) – Dầu Giây (Đồng Nai).

Trong các phương án được đề xuất, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ đầu tư theo phương án 2 – vốn Nhà nước phân bố cho dự án khoảng 55.000 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ phân kỳ đầu tư thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2020, thi công 684 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 140.116 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ khoảng 55.000 tỷ đồng; Nguồn vốn dự án theo hình thức BT trả bằng ngân sách khoảng 23.525 tỷ đồng; Nguồn vốn Nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu và vốn nhà đầu tư huy động) khoảng 61.591 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, dự án sẽ:

  • Xây mới đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT 655B) – Phan Thiết (Bình Thuận) theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên – Huế) theo hình thức BT với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m; Riêng đoạn Phan Thiết (Bình Thuận) – Dầu Giây (Đồng Nai) sẽ được đầu tư xây dựng theo hình thức PPP với quy mô bốn làn xe cao tốc, nền đường rộng 25m.
  • Mở rộng đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình) và đoạn La Sơn (Thừa Thiên – Huế) từ quy mô hai làn xe lên thành bốn làn với chiều dài khoảng 81km.

Giai đoạn 2: Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2028, tổng chiều dài khoảng 688km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 103.196 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn hỗ trợ khoảng 44.456 tỷ đồng; vốn đầu tư khoảng 58.740 tỷ đồng).

Dự án sẽ tiến hành đầu tư các đoạn còn lại để nối thông tuyến cao tốc Bắc – Nam, gồm các đoạn: Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi – Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT655B) với quy mô bốn làn xe cao tốc, nền đường rộng 17m.

Giai đoạn 3: Hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc – Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch được duyệt, dự kiến được thực hiện sau năm 2028 với tổng mức đầu tư khoảng 69.123 tỷ đồng.

Trần Tâm

Xem thêm: