Trong kỳ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, trẻ nhất có 4 ứng viên chức danh giáo sư sinh năm 1984, 2 ứng viên chức danh phó giáo sư sinh năm 1990. 

Khai mạc phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ năm 2022. (Ảnh: vnmha.gov.vn)

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 695 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Danh sách này chưa tính ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự.

Số 695 ứng viên nói trên được đề nghị từ 26 ngành, liên ngành. Ngành kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102 ứng viên (10 ứng viên giáo sư, 92 ứng viên phó giáo sư).

Ngành y học có 82 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 73 ứng viên phó giáo sư); liên ngành hóa học – công nghệ thực phẩm có 60 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 51 ứng viên phó giáo sư).

Một số hội đồng có lượng ứng viên rất thấp như luyện kim 3 ứng viên (1 ứng viên giáo sư, 2 ứng viên phó giáo sư); liên ngành sử học – khảo cổ học – dân tộc học 4 ứng viên phó giáo sư; ngành văn học 5 ứng viên phó giáo sư; ngành cơ học 6 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 4 ứng viên phó giáo sư); ngành ngôn ngữ học 7 ứng viên phó giáo sư; ngành tâm lý học 8 ứng viên (1 ứng viên giáo sư, 7 ứng viên phó giáo sư)…

Trong khi đó, có nhiều hội đồng dù có lượng ứng viên ở mức khá nhưng không có ứng viên xét chức danh giáo sư, như: ngành giáo dục học (toàn bộ 22 ứng viên cho chức danh phó giáo sư), liên ngành triết học – xã hội học – chính trị học (toàn bộ 16 ứng viên cho chức danh phó giáo sư), dược học (toàn bộ 13 ứng viên cho chức danh phó giáo sư)…

Trong năm nay, trẻ nhất trong nhóm ứng viên chức danh giáo sư có 4 ứng viên giáo sư sinh năm 1984. Với chức danh phó giáo sư, có 2 ứng viên trẻ tuổi nhất, sinh năm 1990.

200/695 ứng viên là nữ, tập trung nhiều nhất trong ngành Kinh tế học (45 ứng viên), kế đến là Giáo dục học (11 ứng viên).

So với năm 2022 (446 ứng viên), danh sách đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tăng thêm 249 người.

Danh sách chi tiết các ứng viên: Xem tại đây

Những ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong năm 2023:

  • Ứng viên chức danh giáo sư:

1. Hoàng Lê Trường (sinh ngày 20/12/1984, quê Giao Thủy, Nam Định), ngành toán học, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2. Nguyễn Đại Hải (sinh ngày 5/11/1984, quê Hải Hậu, Nam Định), ngành hóa học, Viện Công nghệ hóa học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3. Đoàn Thái Sơn (sinh ngày 5/10/1984, quê Nam Trực, Nam Định), ngành toán học, Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

4. Trần Xuân Bách (sinh ngày 5/10/1984, quê Thường Tín, Hà Nội), ngành y học, Trường đại học Y Hà Nội.

  • Ứng viên chức danh phó giáo sư:

1. Nguyễn Thị Hồng Nhâm (sinh ngày 6/7/1990, quê Cẩm Khê, Phú Thọ), ngành kinh tế, Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

2. Lê Thanh Hà (sinh ngày 9/2/1990, quê Thanh Hà, Hải Dương), ngành kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Nguyễn Quân