Y tế quá tải, doanh nghiệp TP.HCM phải tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho shipper

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, các doanh nghiệp giao hàng bằng công nghệ tại TP.HCM sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho shipper, thay vì giao trạm y tế lưu động như trước.