Bác sĩ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán bị di chứng da đen sạm

Người nhiễm viêm phổi Vũ Hán không chỉ bị tổn thương phổi, mà còn xuất hiện di chứng như toàn thân trở biến thành đen sạm, khuôn mặt cũng đen sạm.