Vừa qua, nhân sự cao cấp tại hai tỉnh Trùng Khánh và Quý Châu Trung Quốc có sự thay đổi. Trong khi ông Trần Mẫn Nhĩ được điều động đến quản lý Trùng Khánh thay ông Tôn Chí Tài bị điều tra, thì cùng ngày cựu thư ký của đương nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị Du Chính Thanh khi còn cai quản tỉnh Hồ Bắc là ông Tôn Chí Cương được thăng chức làm Bí thư tỉnh Quý Châu.

Ông Tôn Chí Cương

Ông Tôn Chí Cương, năm nay 63 tuổi, người ở thị xã Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, từng có 17 năm công tác tại tỉnh Hồ Bắc, từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố Vũ Hán, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, Trưởng khu Hán Dương, Phó Thị trưởng thành phố Vũ Hán, Bí thư thành ủy thành phố Nghi Xương; từ năm 2002, đảm nhiệm chức Thường ủy tỉnh ủy kiêm Thư ký trưởng. Cùng thời gian năm 2002, Thường ủy Bộ Chính trị Du Chính Thanh làm Bí thư tỉnh Hồ Bắc, hai người cùng làm việc tại tỉnh ủy Hồ Bắc được 4 năm, do đó ông Tôn Chí Cương được giới quan sát cho là người của ông Du Chính Thanh. Đến năm 2006, ông Tôn Chí Cương được điều động nhậm chức Thường ủy tỉnh ủy An Huy, Phó tỉnh trưởng An Huy.

Cuối năm 2010, ông Tôn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia, kiêm Chủ nhiêm Ban Cải cách Thể chế Y dược Y tế (ngang cấp bộ trưởng), đến năm 2015 được điều về Quý Châu giữ chức Phó Bí thư và Tỉnh trưởng.

Giới quan sát cho rằng, ông Tôn Chính Cương không có ưu thế về tuổi tác, chức Bí thư tỉnh Quý Châu có thể là điểm cuối trên con đường quan lộ của ông.

Tỉnh Quý Châu được coi là địa bàn chính trị của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Năm 1985 – 1988, ông Hồ Cẩm Đào từng giữ chức Bí thư tỉnh Quý Châu.

Ông Lật Chiến Thư được coi là tâm phúc tín nhiệm nhất của ông Tập Cận Bình cũng từng cai quản Quý Châu. Năm 2010, ông Lật Chiến Thư được điều động từ Hắc Long Giang về Quý Châu nhậm chức Bí thư tỉnh ủy. Sau Đại hội 18 năm 2012, ông Lật Chiến Thư thăng chức lên làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, về sau thăng chức lên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Sau ông Lật Chiến Thư, giữ chức Bí thư tỉnh Quý Châu là Triệu Khắc Chí – một nhân vật được coi là thân tín của ông Hồ Cẩm Đào. Năm 2010, ông Triệu Khắc Chí giữ chức Tỉnh trưởng Quý Châu, hợp tác và làm việc cùng Bí thư tỉnh Quý Châu khi đó là ông Lật Chiến Thư. Sau khi ông Lật Chiến Thư được điều động về Bắc Kinh làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng thì quan lộ của ông Triệu Khắc Chí cũng thăng tiến nhanh chóng, tiếp nhận chức Bí thư tỉnh Quý Châu. Tháng 7/2015, ông Triệu Khắc Chí thay chỗ cho ông Chu Bản Thuận bị “ngã ngựa”, giữ chức Bí thư tỉnh Hà Bắc, đồng thời tiếp tục thanh trừng thế lực của phe ông Giang Trạch Dân tại tỉnh này.

Một thân tín khác của ông Tập Cận Bình là ông Trần Mẫn Nhĩ thay thế ông Triệu Khắc Chí giữ chức Bí thư tỉnh Quý Châu vào ngày 31/7/2015, đến nay ông Trần Mẫn Nhĩ được điều gấp đến Trùng Khánh giữ chức Bí thư thành phố này và chức Bí thư tỉnh Quý Châu được giao cho ông Tôn Chí Cương – cựu thư ký của ông Du Chính Thanh.

Giới quan sát cho rằng, cả ba Bí thư trong ba nhiệm kỳ tại tỉnh Quý Châu đều được ông Tập Cận Bình trọng dụng, điều này thể hiện rõ ràng liên minh chính trị giữa ông Tập Cận Bình và ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Trịnh Kinh Vĩ, nhân sĩ quan sát chính trị độc lập ngoài Trung Quốc phân tích, tỉnh Quý Châu từ thời ông Hồ Cẩm Đào đã trở thành một “vùng cao chính trị” trong thế cục chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được coi là đại bản doanh của ông Hồ Cẩm Đào. Từ trước lúc diễn ra Đại hội 18, nguyên Bí thư tỉnh Quý Châu Lật Chiến Thư đã được ông Tập Cận Bình để ý tới, sau khi tới Bắc Kinh giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng và trở thành trợ thủ đắc lực của ông Tập, tỉnh Quý Châu cũng trở thành sợi dây gắn bó liên minh chính trị giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình. Việc ông Trần Mẫn Nhĩ giữ chức Bí thư tỉnh Quý Châu cũng một lần nữa chứng minh cho luận điểm này.

Ông Trịnh Kinh Vĩ đánh giá, hiện nay cựu thư ký của ông Du Chính Thanh được chính quyền Bắc Kinh sắp xếp giữ chức Bí thư tỉnh Quý Châu, cũng đã nói rõ đại diện cho ông Du Chính Thanh rất được ông Tập Cận Bình tín nhiệm. Ông Du Chính Thanh là người phát ngôn của phe ông Đặng Tiểu Bình, cựu thư ký của ông được ông Tập trọng dụng cho thấy thế lực nhà họ Đặng mà ông đại diện và thế lực của một bộ phận nguyên lão ủng hộ nhà họ Đặng, ở một mức nào đó đã đạt được thế liên kết với ông Tập Cận Bình, việc bổ nhiệm ông Tôn Chí Cương là kết quả của hình thức liên kết này.

Bên cạnh đó, ngày 20/4/2017, ông Tập Cận Bình được bầu làm Đại biểu đại diện tỉnh Quý Châu tham dự Đại hội 19. Ông Tập Cận Bình chuyển nơi tham gia bầu Đại biểu Đại hội Đảng trong 2 nhiệm kỳ trước từ Thượng Hải chuyển thành Quý Châu, càng làm cho giới quan sát nhận định tỉnh Quý Châu hiện là một “vùng cao chính trị” đặc thù trong thế cục chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trí Đạt

Xem thêm: