Điểm số tín nhiệm xã hội: Trung Quốc sẽ xếp hạng công dân để hướng tới ‘xã hội thành thật’

Chính phủ Trung quốc dự tính ra mắt Hệ thống điểm số tín nhiệm xã hội (Social Credit System) vào năm 2020 để đánh giá…