Ngày 19/11, ngày thứ ba cảnh sát Hồng Kông vây ráp PolyU (Đại học Bách Khoa) Hồng Kông, các nhân viên cứu hộ đã vào PolyU đưa nhiều người biểu tình rời khỏi khuôn viên trường, nhưng nhiều người đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Trước đó, trong những nỗ lực của người biểu tình bên ngoài Đại học Bách Khoa nhằm phân tán cảnh sát để giải cứu những người bị bao vây trong PolyU, cảnh sát đã chạy một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông, cảnh tượng vô cùng tàn bạo.  

Cảnh sát Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường, nhưng nhiều người vừa ra khỏi PolyU đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Epoch Times)

Truyền thông tại Hồng Kông dẫn nguồn tin từ cảnh sát Hồng Kông cho biết, tính đến tối ngày 19/11, khoảng 800 người đã tự nguyện rời Đại học Bách Khoa, trong đó gần 300 người dưới 18 tuổi. Trong hai ngày vây ráp, cảnh sát đã bắt giữ 1.100 người.

Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết tính đến 10 giờ tối ngày 19, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 354 người bị thương, trong đó có hai trường hợp nguy kịch, ba người nghiêm trọng, 103 người trong tình trạng ổn định, và số còn lại đã được xuất viện.

Vào ngày 19, phụ huynh của một số sinh viên bị vây trong trường đã tập trung bên ngoài Đại học Bách Khoa và tổ chức họp báo, kêu gọi cảnh sát để cho sinh viên an toàn ra ngoài, vấn đề pháp lý chuyển cho tòa án xử lý, nhiều phụ huynh thẳng thắn lên án chính bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cảnh sát mới là những kẻ làm loạn.

Video cảnh sát lạm dụng vũ lực:

Hình ảnh người biểu tình trốn khỏi PolyU vào ngày 19/11, sau ba ngày bị cảnh sát Hồng Kông vây ráp trong trường:

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình bị cảnh sát bao vây trong PolyU Hồng Kông đã trốn ra ngoài bằng đường cống ngầm (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Người biểu tình trốn ra khỏi PolyU ngày 19/11/2019 (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình trốn ra khỏi PolyU bằng đường cống ngầm (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images).

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình trốn ra khỏi PolyU bằng đường cống ngầm (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình trốn ra khỏi PolyU bằng đường cống ngầm (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình rời khỏi PolyU, nhiều người chưa đầy 18 tuổi (Hình: YE AUNG THU/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình trốn ra khỏi PolyU bằng đường cống ngầm (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, người biểu tình trốn ra khỏi PolyU bằng đường cống ngầm (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images).

Hình ảnh tối ngày 19/11, nhân viên cứu hộ đưa sinh viên rời khỏi trường PolyU nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ:

Cảnh sát Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhân viên cứu thương rời PolyU Hồng Kông nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh cho thấy rất nhiều người bị bắt (Hình: Epoch Times)
Cảnh sát Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhân viên cứu thương rời PolyU Hồng Kông nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh cho thấy rất nhiều người bị bắt (Hình: Epoch Times)
Cảnh sát Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhân viên cứu thương rời PolyU Hồng Kông nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh cho thấy rất nhiều người bị bắt (Hình: Epoch Times)
Ngày 19/11/2019, nhân viên cứu thương rời PolyU Hồng Kông nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh cho thấy rất nhiều người bị bắt (Hình: Epoch Times)
Ngày 19/11/2019, nhân viên cứu thương rời PolyU Hồng Kông nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh cho thấy rất nhiều người bị bắt (Hình: Epoch Times)
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường, nhưng nhiều người vừa ra khỏi PolyU đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Epoch Times)

Hình ảnh người bị thương được nhân viên cứu hộ đưa đi:

Embed from Getty Images

Người bị thương trong trường PolyU Hồng Kông được đưa đi điều trị y tế (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)

Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, nhiều người trong PolyU Hồng Kông đã bị hạ thân nhiệt, nhiều người khoác tấm giấy thiếc lên người (Hình: Getty Images)

Embed from Getty Images

Ngày 19/11/2019, nhiều người trong PolyU Hồng Kông đã bị hạ thân nhiệt, nhiều người khoác tấm giấy thiếc lên người (Hình: Epoch Times)

Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Ngày 19/11/2019, nhiều nhân viên cứu thương, cứu hỏa, đội cứu thương St. John, đã đến PolyU để giải cứu, đưa nhiều thanh niên bị thương rời trường (Hình: Epoch Times)

Tình hình của PolyU Hồng Kông vào ban đêm

Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Tình cảnh của PolyU Hồng Kông ngày 19/11/2019 (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Tình cảnh của PolyU Hồng Kông ngày 19/11/2019 (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Tình cảnh của PolyU Hồng Kông ngày 19/11/2019 (Hình: Epoch Times)

Các nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11

Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
Nhân viên cấp cứu y tế tại PolyU vào ngày 19/11 (Hình: Epoch Times)

Những hình ảnh khu cấp cứu y tế tại PolyU ngày 19/11:

(Hình: Epochtimes)
(Hình: Epochtimes)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
(Hình: Epochtimes)
Đại học Bách Khoa Hồng Kông
(Hình: Epochtimes)

Cảnh sát lao thẳng xe vào người biểu tình bên ngoài đến ứng cứu Đại học Bách Khoa

Free Press Hồng Kông cho biết, những người biểu tình đã ở lại Đại học Bách Khoa để bảo vệ khuôn viên trường và chuẩn bị tổ chức kế hoạch lớn hơn trong hoạt động bãi công và bãi khóa tập thể trên toàn Hồng Kông. Kể từ Chủ nhật, Đại học Bách Khoa đã bị cảnh sát bao vây và chặn tất cả lối ra.

Hôm thứ Hai (18/11), hàng ngàn nhân viên cứu trợ đã cố gắng phân tán cảnh sát bao vây quanh khuôn viên trường để giải cứu những người biểu tình bị bao vây bên trong. Khoảng 11:30 tối hôm đó, cảnh sát nỗ lực giải tán đám đông tại ngã tư đường Nathan và đường Pitt. Hình ảnh và video được lan truyền rộng rãi trên Internet cho thấy một chiếc xe tải màu trắng đã tăng tốc lao vào đám đông đang bỏ chạy, phía sau còn có hai chiếc xe cảnh sát khác chay bám theo.

Đoạn video cho thấy, sau khi chạy với tốc độ cao lao thẳng vào những người đang chạy phía trước, khi xe dừng lại lập tức xuất hiện đội đặc nhiệm lao ra khỏi xe và đuổi theo những người biểu tình. Cảnh sát đã dùng súng bắn tiêu bắn vào đám đông đang tháo chạy.

Theo thông tin, trong vụ việc đã xảy ra một vụ giẫm đạp. Một tình nguyện viên sơ cứu nói với truyền thông rằng có người bị giẫm đạp làm gẫy cánh tay nhưng không thể được cấp cứu vì cảnh sát xịt hơi cay và yêu cầu tất cả nhân viên y tế rời khỏi khu vực. Khoảng 15 phút sau vụ tai nạn, các nhân viên điều dưỡng đã đến nơi và thấy một thanh niên tại hiện trường đã hôn mê, được nhân viên y tế đưa vào xe cứu thương đưa đi.

Trong đợt vây ráp này ít nhất 68 người đã bị bắt, nhiều người bị bắt quỳ trên vỉa hè sát bức tường, hai tay bị trói sau lưng, phải chịu cảnh như vậy trong hơn một tiếng.

Liên quan đến các hành động bạo lực của cảnh sát, tổng thanh tra cấp cao của Cảnh sát Hành động là Hoàng Vĩ Thuận đã xác nhận rằng các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng flashbang (lựu đạn choáng) ở Yau Ma Tei. Tại họp báo vào thứ Ba, quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng lựu đạn choáng vì không có cách nào khác để đánh lạc hướng họ.” Khi được hỏi về chiếc xe tải cảnh sát lao vào đám đông, quan chức này cho biết điều này là cần thiết khi đối mặt với các cuộc tấn công của người biểu tình.

Tuyết Mai

Xem thêm: