Chuyên gia chỉ ra vai trò độc đáo của ông Hồ Tích Tiến trong ĐCSTQ

Gần đây, chuyên gia tuyên truyền của ĐCSTQ là ông tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu thường xuyên có những phát ngôn làm công luận kinh ngạc