Cộng đồng y tế đang “làm ngơ” trước nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại TQ

Mặc dù nhiều phát hiện và bằng chứng rõ ràng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được đưa ra trong nhiều năm, nhưng cộng đồng y tế và quốc tế “tiếp tục…