Ngày 21/3, chính quyền Trung Quốc công bố kế hoạch điều chỉnh lại cơ cấu chính phủ, theo đó sẽ làm mạnh quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với phim ảnh, sách báo, đồng thời nâng cao địa vị của một loạt “Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương”, với ý đồ để những cơ cấu của đảng công nhiên thay thế địa vị của chính phủ, trực tiếp kiểm soát chính sách kinh tế ngoại giao và tôn giáo.

 

Embed from Getty Images

Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh minh họa từ Getty Images)

Kế hoạch này được công bố trên Tân Hoa Xã, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mở rộng vai trò của mình đối với xã hội Trung Quốc.

Trong văn kiện của ĐCSTQ nói, mục tiêu của những hành động này là để nâng cao năng lực chế định và thi hành chính sách của ĐCSTQ, “đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng mở rộng sang tất cả các lĩnh vực”.

Cơ cấu ĐCSTQ thay thế cơ quan chính phủ được thể hiện dưới các phương diện sau:

ĐCSTQ đẩy mạnh kiểm soát đối với phim ảnh, chương trình truyền hình, giải trí, tin tức

Trong kế hoạch này, Bộ Tuyên truyền của ĐCSTQ sẽ tiếp quản quyền kiểm soát phim ảnh, truyền thông và xuất bản phẩm từ tay Tổng cục phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Tổng cục Phát thanh Truyền hình là cơ cấu chính phủ trực thuộc Quốc vụ viện. Sau khi Tổng cục này thuộc quản lý của Bộ Tuyên truyền, sách, báo, tạp chí cũng sẽ thuộc quyền giám sát của bộ này.

Các đài phát thanh và đài truyền hình chính, thuộc doanh nghiệp quốc doanh của ĐCSTQ, dù là trong hay ngoài Trung Quốc, đều sẽ được hợp nhất và sẽ thuộc cấu tuyên truyền khổng lồ sắp được thành lập có tên “Tiếng nói Trung Quốc”, nó sẽ thuộc thực thể quốc gia dưới sự lãnh đạo của Bộ Tuyên truyền. Kế hoạch này cũng nói, việc tái cơ cấu này sẽ giúp Trung Quốc “nâng cao năng lực tuyên truyền ra quốc tế”.

>>Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đang triển khai thành lập bộ máy tuyên truyền lớn trên thế giới

Nâng cao địa vị lãnh đạo của Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương.

ĐCSTQ thông qua một loạt “Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương” để chỉ đạo các chính sách trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, v.v, trong thời gian dài vừa qua.

Hiện nay, một số “Tiểu tổ” này sẽ được nổi bật hơn và có quyền lực hơn. Trong bản kế hoạch có nói, tiểu tổ lãnh đạo Trung ương về vấn đề an ninh mạng, kinh tế và ngoại giao sẽ thăng cấp thành cơ cấu Ủy ban.

Theo kế hoạch này, những thay đổi nói trên sẽ giúp “đẩy mạnh quyết sách và điều phối chỉnh thể”, ám chỉ quyền phát ngôn độc lập của cơ quan thuộc chính phủ có thể sẽ giảm.

ĐCSTQ cũng sẽ thành lập một Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương về vấn đề giáo dục chính sách, nhiệm vụ của tiểu tổ này bao gồm truyền đạt và quán triệt chính sách đối với học sinh sinh viên, dể đảm bảo tầng lớp này luôn ủng hộ ĐCSTQ.

Mặt trận thống nhất trực tiếp phụ trách các sự vụ liên quan đến người Hoa ở nước ngoài

ĐCSTQ đang cố gắng để tạo ảnh hưởng đến người Hoa ở các nước  trên thế giới như Úc, Canada, Mỹ, v.v. Hành động này đã khiến nhiều nước phải cảnh giác. Nhiều nhà phê bình nói, ĐCSTQ đang can dự đến nội chính của các nước trên thế giới, kiểm soát du học sinh đến từ Trung Quốc nhằm đảm bảo người Hoa trung thành với ĐCSTQ.

Trong kế hoạch mới được công bố, Văn phòng Sự vụ người Hoa ở nước ngoài là cơ quan thuộc quản lý của chính phủ sẽ do Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ nắm giữ. Mặt trận thống nhất là cơ cấu của ĐCSTQ để ứng phó người Hoa ở nước ngoài và là bình hoa chính đảng trong nước Trung Quốc.

Bản kế hoạch nói, bước đi này sẽ nâng cao sự tập trung lãnh đạo thống nhất của ĐCSTQ đối với công tác mặt trận thống nhất người Hoa ở nước ngoài.

ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ hơn chính sách dân tộc và tôn giáo

Bộ Mặt trận thống nhất được mở rộng chức quyền, ngoài việc kiểm soát các chính sách đối với người Hoa ở nước ngoài, bộ này còn có quyền lực lớn hơn nữa trong các chính sách đối với dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Còn Cục quản lý sự vụ tôn giáo thuộc chính phủ sẽ được hợp nhất vào Bộ Mặt trận thống nhất.

Ông Jude Blanchette – Cố vấn cấp cao của Công ty tư vấn Crumpton (Crumpton Group, bang Virginia, Mỹ) chia sẻ với Nhật báo Phố Wall (The Wall Street Journal) về thay đổi này của ĐCSTQ, “mặt nạ đã được tháo bỏ”, “những lời giả dối từng được tách rời khỏi chính đảng hiện giờ hiển nhiên không cần nữa”.

Trí Đạt

Xem thêm: