Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã thông qua một loạt các biện pháp hành chính hà khắc để quản lý các nhóm tôn giáo. Các quy định mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2/2020 và sẽ đặt các nhóm tôn giáo nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền độc đảng.

Embed from Getty Images

Theo tờ AsiaNews, các tổ chức tôn giáo từ nay trở đi phải “phổ biến các quy tắc và chính sách của ĐCSTQ” bằng cách giáo dục “chức sắc tôn giáo và giáo dân phải ủng hộ sự lãnh đạo của ĐCSTQ”.

Tân Hoa Xã hôm thứ Hai (29/12) đăng thông tin về các quy định mới của chính quyền ĐCSTQ đối với các tổ chức tôn giáo. Tân Hoa Xã cho biết tất cả các hoạt động tôn giáo hoặc các buổi tập trung tôn giáo và thậm chí là các chương trình của các cộng đồng tôn giáo đều phải cần có sự phê duyệt của Văn phòng Sự vụ Tôn giáo của chính quyền ĐCSTQ.

Tân Hoa Xã tiết lộ thêm rằng Ban Tôn giáo của chính phủ Trung Quốc sẽ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối các nhóm tôn giáo và “sẽ thực thi các chức năng của ban như hướng dẫn và giám sát hoạt động của các nhóm tôn giáo”.

Nhìn chung, các quy định mới sẽ “điều chỉnh cách thức các nhóm tôn giáo nên chỉ định chức sắc của họ thế nào, thực hiện công việc ra sao và quản lý các sự vụ của chính họ như thế nào,” Tân Hoa Xã nói.

>>Tòa án Trung Quốc kết tội mục sư “ngầm” 9 năm tù giam

AsiaNews hôm thứ Ba (30/12) thông tin rằng “các biện pháp hành chính mới đối với các tổ chức tôn giáo bao gồm 6 chương, 41 điều liên quan đến tổ chức, chức năng, văn phòng, giám sát, dự án và quản lý kinh tế của cộng đồng và nhóm tôn giáo ở cả cấp độ địa phương và quốc gia”.

Mọi khía cạnh của đời sống của các chủng viện và các cộng động tôn giáo giờ đây sẽ phải được sự chấp nhận của ban tôn giáo chính phủ, bao gồm cả việc thành lập các chương trình, tổ chức các buổi tập trung và thậm chí cả các lịch hoạt động tôn giáo hàng ngày.

Ngoài việc thắt chặt kiểm soát đối với tất cả các hoạt động cộng đồng, các biện pháp mới của ĐCSTQ cũng sẽ yêu cầu chức sắc tôn giáo phải chủ động khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng của họ phục tùng ĐCSTQ.

Điều 5 của quy định mới quy định rằng các tổ chức tôn giáo “phải phục tùng sự lãnh đạo của ĐCSTQ, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, các quy định, chỉ thị và các chính sách, phục tùng nguyên tắc độc lập và tự quản, phục tùng các chỉ thị về tôn giáo tại Trung Quốc, thực hành các giá trị xã hội chủ nghĩa”.

Hơn nữa, Điều 17 quy định tất cả các tổ chức tôn giáo “phải phổ biến các quy tắc và chính sách của ĐCSTQ, cũng như pháp luật quốc gia, các quy định và nguyên tắc cho chức sắc tôn giáo vào giáo dân, giáo dục chức sắc tôn giáo và giáo dân phải ủng hộ sự lãnh đạo của ĐCSTQ, ủng hộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, phục tùng và tuân thủ con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Một linh mục Công giáo Trung Quốc bình luận trên AsiaNews rằng: “Thực tế, tôn giáo của bạn không còn quan trọng nữa, dù bạn là tín đồ Phật giáo hay Đạo giáo, Hồi giáo hay Công giáo, thì thứ tôn giáo duy nhất được phép [ở Trung Quốc] là đức tin vào ĐCSTQ”.

Xuân Thành