Theo lệ cũ, hàng năm các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đến quận Bắc Đới Hà, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc để nghỉ dưỡng và tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà. Vậy địa điểm mà truyền thông Trung Quốc giữ kín như bưng này cụ thể là ở đâu?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, hội nghị mùa hè Bắc Đới Hà của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được khai mạc. Theo tin chính thức, ông Lưu Vân Sơn hiện đang thăm viếng các chuyên gia đang nghỉ dưỡng ở Bắc Đới Hà. Chiểu theo lệ cũ, một khi quan chức cao cấp trong Ban Thường ủy ĐCSTQ xuất hiện ở Bắc Đới Hà, thì có nghĩa rằng ĐCSTQ chính thức công khai tiến nhập vào “thời gian Bắc Đới Hà”.

Từ sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, đầu tháng 8 hàng năm, các quan chức cấp cao nhất đều muốn cử hành hội nghị bí mật trong nội bộ Đảng tại Bắc Đới Hà – Hà Bắc. Đây là cơ chế hội nghị bắt đầu từ thời đại của ông Mao Trạch Đông.

Bởi vì ở Bắc Đới Hà thì mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, lại thêm bãi cát mịn màng hoàn toàn không có bùn đất và đá vụn kéo dài hơn mười dặm. Một số cao quan đã thoái lui và một số cao quan đã về hưu của một số bộ ủy của ĐCSTQ hàng năm đều đến Bắc Đới Hà tránh nóng, an dưỡng và nghỉ ngơi.

Từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức, sắc thái chính trị của Bắc Đới Hà trở nên suy yếu và lặng lẽ. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là dư luận không còn dự đoán về vị trí nhân sự và đường lối chính trị của ĐCSTQ.

Sau khi ông Tập Cận Bình nắm quyền, những năm gần đây tính chất của hội nghị Bắc Đới Hà có chút cải biến. Trước đây lấy việc mở hội là chính, nghỉ dưỡng làm phụ, và tôn sùng các nhân vật chính trị lão làng. Nhưng đến hiện nay thì lấy việc nghỉ ngơi là chính, mở hội là phụ, thỉnh thoảng hàn huyên quốc sự, và nhất là loại bỏ dấu vết của việc “bô lão tham dự chính trị”.

Địa điểm cụ thể của khu vực này là từ con đường Tây Hải Than (con đường bờ biển phía Tây) của Bắc Đới Hải đi về phía bắc, một mạch cho đến phía nam của Liên Phong Sơn. Toàn bộ phạm vi này là địa bàn của các quan to, thuộc quản lý của viện an dưỡng – cơ quan trực thuộc trung ương.

Khu vực đại khái về hội nghị Bắc Đới Hà.

Tại đây, chỉ có các quan chức cấp cao chủ yếu của ĐCSTQ mới có trụ sở cố định. Sau khi họ qua đời, người vợ góa phụ của họ có thể ở đó 3 năm, sau 3 năm thì phải thu hồi.

Giữa “bãi tắm biển Tây Hải” và “bãi tắm biển Trung Hải” của Bắc Đới Hà có một đường dây thép gai, không chỉ là bãi cát, mặt nước cũng bị dây thép gai cách khai và con đường bờ biển phía Tây bị giới hạn tốc độ 15 km.

Vì để phục vụ cho các quan to của Trung ương đến nghỉ mát hàng năm, thành phố Tần Hoàng Đảo từ sớm đã thiết lập “Ủy ban công tác nghỉ hè Bắc Đới Hà”, thiết lập phòng công tác nghỉ hè, gọi tắt là “Thử Ban” (Ban Mùa hè). Theo truyền thông chính thức của ĐCSTQ, “công tác nghỉ hè mỗi năm có áp lực hết sức lớn, chủ yếu tập trung vào hai phương diện: Một là điều động lực lượng cảnh sát để đảm bảo an ninh, một lượng lớn cảnh sát giao thông, cảnh sát dân sự, cảnh sát hình sự đến bổ sung cho quận Bắc Đới Hà; hai là đảm bảo cung cấp an toàn thực phẩm và nước.”

An toàn của giới lãnh đạo Trung Quốc là do Cục Cảnh vệ Trung ương phụ trách. Để phục vụ cho các quan chức này đi bơi, còn có những cảnh vệ được bồi dưỡng chuyên môn bơi lội rất giỏi theo sát để hộ vệ.

Phương Minh

Xem thêm: