Ngày 25/10 danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 đã được công bố, thứ tự sắp xếp lần lượt là: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. So sánh với thứ tự sắp xếp của khóa trước, về cơ bản phân công chức vụ đã được xác định rõ.

Danh sách 7 Ủy viên thường vụ khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đối chiếu với danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sau Đại hội 18, thứ tự sắp xếp cùng phân công chức vụ lần lượt là: Tập Cận Bình (Chủ tịch nước), Lý Khắc Cường (Thủ tướng), Trương Đức Giang (Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc), Du Chính Thanh (Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân), Lưu Vân Sơn (Bí thư Ban bí thư Trung ương Đảng), Vương Kỳ Sơn (Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Ương), và Trương Cao Lệ (Phó Thủ tướng Thường trực).

Theo tổng hợp và phân tích của giới quan sát, phân công chức vụ của 7 Ủy viên Thường vụ khóa mới có thể sẽ được xác định như sau:

Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình quản lý tổng thể, chủ yếu phụ trách về đảng, quân đội, ngoại giao, và nhân sự quan trọng. Theo thông lệ của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình vẫn sẽ tiếp tục kiêm nhiệm một số chức tổ trưởng tiểu tổ trực thuộc trung ương như: Tổ trưởng Tổ cải cánh toàn diện Trung ương, Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo an ninh mạng và tin học hóa Trung ương, Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác đối ngoại Trung ương.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường sẽ phụ trách về phát triển cải cách kinh tế và xã hội, chuyển đổi mô hình kinh tế, cải thiện dân sinh. Ông Lý Khắc Cường còn kiêm nhiệm một số chức như: Phó Ban cải cách toàn diện Trung ương, Tổ phó Kinh tế Tài chính Trung ương, Tổ phó an ninh thông tin Trung ương.

Ông Lật Chiến Thư phụ trách Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, lập pháp, xây dựng pháp chế, kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ công tác điều phối Hồng Kông – Macau, đồng thời sẽ đảm nhiệm chức Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn Trung Quốc vào năm 2018.

Ông Uông Dương phụ trách Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân, dân chủ, Mặt trận thống nhất, kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác điều phối Tây tạng, Tổ trưởng Tổ công tác điều phối Tân Cương, Tổ phó Tổ công tác điều phối Đài Loan, và sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị hiệp thương Chính trị nhân dân.

Ông Vương Hỗ Ninh phụ trách lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa tư tưởng, sẽ đảm nhiệm Phó Ban cải cách toàn diện Trung ương, Chỉ đạo công tác Tư tưởng, Lý luận Trung ương, Tổ trưởng nhóm công tác xây dựng Đảng, thành viên Tổ kinh tế tài chính Trung ương.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Ương Triệu Lạc Tế phụ trách Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, chống tham nhũng, tác phong đảng, chính trị và pháp luật, và kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác điều tra Trung ương.

Ông Hàn Chính sẽ đảm nhiệm Phó thủ tướng Thường trực, và kiêm nhiệm Phó ban cải cánh toàn diện Trung ương.

Hoàng Quân

Xem thêm: