Chính phủ Trung Quốc vẫn không ngừng đàn áp tự do tôn giáo. Trang Bitter Winter đưa tin, một ngôi đền có lịch sử hơn một nghìn năm ở Giang Tây đã bị cải tạo thành lãnh địa tuyên truyền cho các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Có tín đồ tiết lộ, với ĐCSTQ thì tác dụng của ngôi đền này chính là để tuyên truyền tư tưởng của đảng, nếu không làm được như vậy thì “sẽ chẳng còn giá trị và ý nghĩa tồn tại”.

Ngôi đền cổ hàng nghìn năm của Trung Quốc dán biển biệu tuyên truyền cho xã hội chủ nghĩa (Ảnh: Bitter Winter)

Trong bài báo ra ngày 14/7 vừa qua, Bitter Winter các tôn giáo truyền thống Trung Quốc, bao gồm cả Phật giáo và Đạo không thể thoát khỏi sự đàn áp của ĐCSTQ. Ngôi đền cổ Sơ Sơn (Shushan Temple) tại thị trấn Hử Loan, huyện Kim Khê, tỉnh Giang Tây được xây dựng năm Nguyên Hòa thứ 6 nhà Đường (năm 881 công nguyên) đã bị cải tạo đáng kể. Mái vòm truyền thống bị tháo dỡ, thay vào đó là mái bằng. Ống tre đựng thẻ xăm bị cho là mê tín cũng bị tịch thu. Các biển hiệu “Ủng hộ sự lãnh đạo của ĐCSTQ và chế độ chủ nghĩa xã hội” cũng được treo lên tường thay thế cho các câu đối trong chùa.

Cờ năm sao của ĐCSTQ, các bài hát ca ngợi đảng và Mao Trạch Đông lần lượt tiến nhập vào trong đền chùa. Kinh sách Phật pháp cũng bị thay thế bằng các sách về tưởng chính sách của ĐCSTQ.

Trụ trì của một ngôi chùa thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã từng phát biểu công khai trước với hơn 60 tín đồ rằng, “Các vị phải yêu đảng yêu nước, cống hiến sức mạnh cho kỳ Đại hội 19… Chúng ta phải nghiêm túc học tập, đọc thêm tin tức… cần phải đi theo đảng cũng như chính sách tuyên truyền của đảng.”

Nhiều tín đồ Phật giáo cũng tiết lộ, vào ngày đầu tiên và ngày 15 hàng tháng, trụ trì không còn giảng về Phật học với khách hành hương nữa, thay vào đó sẽ giảng về chính sách của đảng, về tinh thần Đại hội 19 theo tuyên truyền của đảng, bởi vì “một ngôi chùa có thể tồn tại được hay không, chủ yếu phải xem xem trụ trì và tăng nhân có thể khởi tác dụng tuyên truyền chính sách quốc gia hay không. Nếu như không làm được điều đó, đối với chính quyền mà nói, ngôi chùa đó không hề có ý nghĩa và giá trị tồn tại.”

Một nhà sư đến từ thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng cho biết, hoạt động của nhiều đền chùa dân gian hiện không liên quan gì đến tôn giáo nữa. Hiện nay, những người xuất gia không chỉ đơn thuần là tụng Kinh niệm Phật, mà còn bị chính quyền yêu cầu học tập luật pháp quốc gia cùng nhiều văn kiện khác của đảng.

Một tăng nhân khác nói: “Họ đang từng bước tiêu diệt tôn giáo, trước tiên là giới hạn nội dung giảng đạo, tiếp đến hiện nay lại khiến đền chùa phải tuyên truyền tư tưởng chính sách của đảng, cũng chính là yêu cầu tôn giáo phải  tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của đảng. Điều này thực chất là để đồng hóa tôn giáo, biến thành tín ngưỡng vào chủ nghĩa cộng sản.”

Minh Ngọc

Xem thêm: