Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố: “Nếu chúng ta muốn lật đổ một chính thể, trước tiên chúng ta phải tuyên truyền, và làm công tác trong lĩnh vực tư tưởng.” Hãy cùng điểm lại một số câu khẩu hiệu tuyên truyền thời Cách mạng Văn hóa…

1. Kiểu sùng bái: 

Tranh tuyên truyền thời Cách mạng Văn hóa. (Ảnh: internet)
Tranh tuyên truyền thời Cách mạng Văn hóa. (Ảnh: internet)
 • Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau kính chúc: mặt trời đỏ, đỏ nhất đỏ nhất trong lòng nhân dân toàn thế giới, vị thầy vĩ đại, vị lãnh tụ vĩ đại, vị thống soái vĩ đại, người cầm lái vĩ đại, Mao Chủ tịch kính yêu nhất nhất nhất nhất của chúng ta, sống lâu muôn tuổi, sống lâu muôn tuổi, sống lâu muôn tuổi.
 • Chúng ta hãy cùng nhau kính chúc: chiến hữu thân thiết của Mao Chủ tịch là Lâm phó thống soái kính yêu nhất nhất nhất nhất của chúng ta, khoẻ mạnh mãi mãi, khoẻ mạnh mãi mãi. 
 • Cha mẹ đẻ cũng không bằng Mao Chủ tịch!
 • Vì để cống hiến lòng trung thành của chúng ta cho Mao Chủ tịch, chúng ta có thể hy sinh tất cả.
 • Một lòng nghĩ tới Mao Chủ tịch, tất cả vì Mao Chủ tịch.
 • Sống vì Mao Chủ tịch, chết vì Mao Chủ tịch.
 • Mao Chủ tịch ủng hộ thì tôi ủng hộ, Mao Chủ tịch phản đối thì tôi phản đối.
 • Hãy hoà tan lòng trung thành với Mao Chủ tịch vào trong dòng máu, khắc sâu vào trong não, biến nó thành hành động.
 • 3 trung và 4 vô hạn: Trung với Mao Chủ tịch, trung với tư tưởng Mao Trạch Đông, trung với con đường cách mạng của Mao Chủ tịch. Đối với Mao Chủ tịch phải yêu mến vô hạn, kính ngưỡng vô hạn, sùng bái vô hạn và trung thành vô hạn!
 • Đọc sách của Mao Chủ tịch nghe lời Mao Chủ tịch, chiểu theo chỉ thị của Mao Chủ tịch mà làm việc, làm chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch (lời của Lâm Bưu)
 • Phục tùng Mao Chủ tịch phải phục tùng đến mức mù quáng, tin Mao Chủ tịch phải tin đến mức mê tín. (Kha khánh thi)
 • Tác phẩm của Mao Chủ tịch, một ngày không đọc sẽ có vấn đề, hai ngày không đọc thì trượt dốc, 3 ngày không đọc thì không cách nào sống. (Môn Hợp Ngữ)
 • Đi biển dựa vào người cầm lái, làm cách mạng dựa vào tư tưởng Mao Trạch Đông!
 • Đi theo Mao Chủ tịch, vĩnh viễn làm cách mạng! Đi theo Mao Chủ tịch, thế giới một màu hồng! Lời dạy của Mao Chủ tịch tỏa sáng, chiến sĩ cách mạng trổ tài năng.
 • Tư tưởng bách chiến bách thắng, ko gì địch nổi của Mao Chủ tịch vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

2. Loại thù hận:

Tranh tuyên truyền đả đảo Lưu Thiếu Kỳ (11/1968).
Tranh tuyên truyền đả đảo Lưu Thiếu Kỳ (11/1968).
 • Ai dám phải đối Mao Chủ tịch thì toàn quốc cùng thảo trừ, toàn đảng cùng tru diệt.
 • Ai dám phản đối Mao Chủ tịch, thì sẽ đạp nát đầu chó của kẻ đó! Đánh cho ngã xuống đất, lại đạp một chân lên, khiến cho hắn suốt đời không được yên thân!
 • Mãi mãi không được quên đấu tranh giai cấp!
 • Đấu tranh giai cấp, một đòn là linh nghiệm!
 • Đấu với trời, niềm vui vô tận, đấu với đất niềm vui vô tận, đấu với người niềm vui vô tận!
 • Triết học của đảng Cộng sản Trung Quốc chính là triết học đấu tranh.
 • 800 triệu người không đấu sao được.
 • Cần phải “đấu tư phê tu” (đấu tố tư sản, phê bình chủ nghĩa xét lại)!

3. Các loại yêu cầu đối với nhân dân:

 • 1 là không sợ khổ, 2 là không sợ chết (chỉ thị tối cao).
 • 1 là không vì danh, 2 là không vì lợi. (chỉ thị tối cao).
 • Đảng bảo làm gì thì làm nấy, làm một bánh răng và con ốc (trong cỗ máy của đảng)
 • Thà tiến lên một bước mà sống, chứ không lùi một bước mà chết.
 • Chiến sĩ cách mạng là viên gạch, ở đâu cần thì tới nơi đó.
 • Chiến sĩ của Mao Chủ tịch nghe lời đảng nhất, ở đâu cần là tới nơi đó, tìm chỗ gian khổ mà định cư!
 • Việc công nhỏ mấy cũng là việc lớn, việc cá nhân lớn mấy cũng là việc nhỏ.
 • Xây vách trước, làm tổ sau, sản xuất trước, hưởng thụ sau.
 • Khổ hay không, thì hỏi 2 vạn rưỡi Hồng quân là biết, mệt hay không, thì hãy hỏi các bậc lão thành cách mạng.

4. Loại chỉ đạo công tác:

Tranh tuyên truyền thời Cách mạng Văn hóa. (Ảnh: internet)
Tranh tuyên truyền thời Cách mạng Văn hóa. (Ảnh: internet)
 • Lấy sắt thép làm cơ sở, lấy lương thực làm cơ sở.
 • Đường lối là cương lĩnh, nắm chắc vạn sự thông!
 • Chiến đấu hoá hành động, cách mạng hoá tư tưởng, quân sự hoá tổ chức, nhất nguyên hoá lãnh đạo (quy về một mối lãnh đạo).
 • Ức vạn nhân dân ức vạn binh, vạn lý giang sơn vạn lý doanh (có hàng trăm triệu nhân dân thì cũng có hàng trăm triệu binh, giang sơn vạn lý đều là doanh trại!)
 • Tam diện hồng kỳ: Tổng chiến tuyến, đại nhảy vọt, công xã nhân dân.
 • Trí thức thanh niên hãy đến nông thôn, tiếp thu giáo dục của nông dân là điều rất cần thiết.
 • Trời đất rộng lớn, rất có tương lai.
 • Lên núi về quê, để tiếp thu lại giáo dục của bần trung nông.

5. Loại đấu đá thời Cách mạng Văn hoá:

 • Học tập đồng chí Giang Thanh, người tiên phong vĩ đại của văn nghệ cách mạng.
 • Học tập đồng chí Bá Đạt, kính trọng đồng chí Bá Đạt.
 • Học tập đồng chí Giang Thanh, kính trọng đồng chí Giang Thanh.
 • Học tập đồng chí Khang Sinh, kính trọng đồng chí Khang Sinh.
 • Thề làm nắm đấm thép cho trung ương Cách mạng Văn hoá.
 • Lấy bút làm đao thương, tập trung hỏa lực đánh vào quân phản động, Cách mạng Văn hoá cùng nhau tạo phản, làm tướng giỏi trên đường cách mạng.
 • Trung với Mao Chủ tịch, trung với đảng, đảng là cha mẹ thân thiết của chúng ta. Ai mà dám nói đảng không tốt, lập tức cho hắn đi gặp Diêm Vương.
 • Màu hồng khủng bố vạn tuế!
 • Quét sạch tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa!
 • Ta đây anh hùng mà hảo hán, ta đây phản động mà đốn mạt.
 • Trí thức càng nhiều càng phản động!
 • Kiên quyết nghiền nát sự phản công của giai cấp tư sản phản động.
 • Thưa Mao Chủ tịch, Mao Chủ tịch! Các chiến sĩ tạo phản tưởng niệm ngài!
 • Cách mạng cảm thấy Bắc Kinh gần, tạo phản cảm thấy chủ tịch thân!
 • Trộm có lý, cướp vô tội, tinh thần cướp bóc của cách mạng muôn năm!
 • Văn công vũ vệ, đối đầu kịch tính.
 • Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thề chết cũng không bao giờ cúi đầu!
 • Thà lấy cỏ của chủ nghĩa xã hội, chứ ko lấy mạ của chủ nghĩa tư bản.
 • Xe lửa: Thà lấy cái trễ giờ của chủ nghĩa xã hội, còn hơn lấy cái đúng giờ của chủ nghĩa tư bản! 

6. Thể loại quốc tế:

 • Đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo phe xét lại của Liên Xô, đả đảo phái phản động của các nước.
 • Chúng ta nhất định phải giải phóng những người dân lao động đang phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng trên 3/4 thế giới!
 • Người dân Trung Quốc hạnh phúc mãi ghi nhớ về nhân dân Mỹ đang phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. 
 • Cắm cờ đỏ khắp toàn cầu, cắm trên nhà trắng và điện Krem-li!
 • Trung Quốc – Albania, hãy giữ quan hệ bền vững! 
 • Quan hệ giữ hai nước Trung Quốc – Triều tiên được tạo thành từ máu , hữu nghị bền vững không thể phá! 
 • Trung Quốc là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của nhân dân Việt Nam, lãnh thổ Trung Quốc bát ngát là hậu phương mà nhân dân Việt Nam có thể dựa vào, Trung Quốc nguyện vì nhân dân Việt Nam mà phó xuất sự hy sinh dân tộc lớn nhất. 
 • Gió đông thổi, trống trận đã vang lên, cuối cùng trên thế giới ai sợ ai đây. Không phải nhân dân sợ đế quốc Mỹ, mà là đế quốc Mỹ sợ nhân dân.

Thế Kiệt (T/H)

Xem thêm: