Hôm qua (7/11), Đại học Trung văn Hồng Kông đã tổ chức Lễ tốt nghiệp, nhiều sinh viên tập trung tại Trạm Đại học MTR Hồng Kông và diễu hành đến đài tín hiệu khói của trường, họ cùng nhau mặc niệm một phút vì các sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình chống Dự luật Dẫn độ.

Sân khấu Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông hôm 7/11/2019, các sinh viên tốt nghiệp cùng cầm biểu ngữ “Không sợ súng đạn can đảm bảo vệ sự thật” (Hình: Epoch Times).

Vào 9 giờ sáng, đông đảo sinh viên mới tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông đã cùng nhau phát động diễu hành trong trường để bày tỏ ủng hộ những sinh viên bị thương vì bạo lực của cảnh sát, trong đó có hai sinh viên bị thương nặng vào cuối tuần trước, qua đó lên án cảnh sát lạm dụng bạo lực và bắt bớ người biểu tình.

Họ mặc áo dài tốt nghiệp và đeo khẩu trang, diễu hành từ khu tượng Nữ thần Dân chủ tại trường đến đài tín hiệu khói nơi tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, nhiều người đeo mặt nạ và cầm biểu ngữ như “Nếu bạn từ bỏ, ai bảo vệ thành phố chúng ta”…, Mọi người vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu như “Phục hồi Hồng Kông, cách mạng thời đại”, thậm chí một số người vẫy cờ Mỹ.

Khi Hiệu trưởng Đoàn Tôn Trí của Đại học Trung văn và những vị khách khác bước vào địa điểm, nhiều sinh viên tốt nghiệp đứng lên và giương cao khẩu hiệu. Khi hát quốc ca, các sinh viên tốt nghiệp cùng nhau quay lưng lại lễ đài và hô vang: “Phục hồi Hồng Kông, cách mạng thời đại”“Năm yêu cầu chính, một không thể thiếu”, thậm chí âm thanh tiếng hô khẩu hiệu làm lu mờ âm nhạc quốc ca.

Vào khoảng 11 giờ, sau khi làm lễ trao bằng xong, nhà trường thông báo bế mạc sớm buổi lễ tốt nghiệp vì có tình huống ngoài dự kiến, sau đó Hiệu trưởng Đoàn Tôn Trí rời đi dưới hộ tống của an ninh.

Hình ảnh sinh viên thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền:

Tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, các sinh viên đã khởi xướng tập hợp tại khu trạm tàu của trường Đại học và diễu hành đến Đại lộ Bách Vạn (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, các sinh viên đeo khẩu trang để phản đối Luật cấm đeo mặt nạ (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, nhiều sinh viên mặc trang phục tốt nghiệp tập trung tại Trạm MTR Đại học, một số sinh viên đeo mặt nạ và cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, sinh viên tốt nghiệp đeo mặt nạ và khẩu trang, khẳng định “năm yêu cầu chính, một không thể thiếu” (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp đeo mặt nạ tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ “Không sợ súng đạn can đảm bảo vệ sự thật” tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ “Không sợ súng đạn can đảm bảo vệ sự thật” tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại” tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông cầm biểu ngữ phản kháng tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông cầm biểu ngữ phản kháng tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, các sinh viên đã khởi xướng tập trung tại Trạm MRT Đại học và diễu hành đến Đại lộ Bách Vạn (Hình: Epoch Times).
Sinh viên tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông cầm biểu ngữ thể hiện ý chí đấu tranh chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, sinh viên tốt nghiệp làm hiệu tưởng nhớ nạn nhân bị cảnh sát trấn áp bạo lực (Hình: Epoch Times).
Biểu ngữ chống cường quyền tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Tại Lễ tốt nghiệp Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019, các sinh viên đã khởi xướng tập trung tại Trạm MRT Đại học và diễu hành đến Đại lộ Bách Vạn (Hình: Epoch Times).
Biểu ngữ bên đường tại Lễ tốt nghiệp Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Hình ảnh thể hiện tình cảnh của người Hồng Kông do sinh viên Đại học Trung văn Hồng Kông thể hiện vào ngày Lễ tốt nghiệp 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).

Theo Epoch Times

Xem thêm: