45 Đại biểu Hội đồng Nhân dân Toàn quốc tỉnh Liêu Ninh bị bãi nhiệm vì bỏ tiền mua chuộc để trúng cử nên không được tính.

Trung quoc Lieu Ninh

Ngày 13/9, Thường ủy viên Hội đồng Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc thông qua báo cáo vô hiệu hóa kết quả bầu cử của các Đại biểu Nhân dân tỉnh Liêu Ninh bỏ tiền để mua chuộc kết quả trúng cử. 45 Đại biểu này đã dùng tiền hoặc các tài vật khác hối lộ để được trúng cử, vì thế kết quả bầu cử được tuyên bố là không có hiệu lực.

Danh sách 45 người này là: Vu Hồng, Vương Văn Lương, Vương Chiêm Trị, Vương Thủ Bân, Vượng Bảo Quân, Vương Xuân Thành, Phương Uy, Bao Tử Thần, Khúc Bảo Ngọc, Chu Cảnh Lợi, Lưu Vân Văn, Lưu Chi Húc, Lưu Thanh Liên, Lưu Phúc Tường, Tề Mục, Tôn Thọ Khoan, Lý Ngọc Hoàn, Lý Đông Tế, Lý Hải Dương, Dương Mẫn, Hà Trứ Thắng, Lãnh Thắng Quân, Tống Thụ Tân, Trương Văn Thành, Trương Ngọc Khôn, Trương Chiêm Vũ, Trương Quốc Quân, Trương Tố Vinh, Trương Chấn Dũng, Trương Hiểu Phương, Trương Thiết Hán, Kim Chiêm Trung, Liễu Trường Khánh, Khương Tú Vân, Diêu Đình Tài, Cảnh Hồng Thần, Cao Bảo Ngọc, Quách Quang Hoa, Thường Vi, Hàn Hữu Ba, Huệ Khải, Tạ Văn Ngạn, Đàm Văn Hoa, Yến Phúc Long, Ngụy Lập Đông.

Đây là thông báo của chính quyền về vụ mua chuộc để trúng cử tại tỉnh Liêu Ninh.

Từ thông báo này cho thấy, nếu tính thêm 4 “lão hổ” đã bị bắt trước đó, việc mua chuộc để trúng cử đã mở rộng đến gần một nửa số đại biểu, trong số 102 đại biểu khóa hiện tại của tỉnh Liêu Ninh.

Ngoài ra, còn có 523 Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Liêu Ninh liên quan đến vụ án này. Trước mắt, những đại biểu có liên quan đã bị đơn vị tiếp nhận tuyển cử xử lý hoặc bị bãi nhiệm, hủy bỏ tư cách đại biểu.

Trung Quốc có 2.987 Đại biểu Đại hội đồng Nhân dân Toàn quốc, sau khi xử lý 45 người kể trên và những người khác trong khu vực của họ thì chỉ còn lại 2.894 người.

Bảo Minh

Xem thêm:

Leave a Reply