Kể từ khi bao vây Đại học Bách Khoa Hồng Kông từ ngày 17/11 đến nay, cảnh sát đã bắt giữ gần 900 người. Hiện cảnh sát vẫn chặn tất cả các lối ra vào khuôn viên trường, và vẫn có khoảng 100 người bị kẹt lại ở bên trong. Do những cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình, cảnh quang bên trong khuôn viên Đại học Bách Khoa cũng bị tàn phá không ít. Người biểu tình đã viết các khẩu hiệu phản đối chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khắp nơi như “Trời diệt Trung Cộng”, “Trục xuất Đảng cộng sản”… cùng hàng loạt khẩu ngữ khác nhằm thể hiện sự bất mãn.

Khẩu ngữ phản đối bạo chính
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Khẩu ngữ phản đối bạo chính
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Trục xuất Đảng Cộng sản, Khôi phục Hồng Kông” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Ngày hôm nay nếu không bước ra, Ngày mai sẽ không thể bước ra nữa” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Không có bạo đồ, chỉ có bạo chính” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Free Hồng Kông” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Free Hồng Kông” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, tín hiệu cầu cứu SOS xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Phản kháng” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Free Hồng Kông” và “Hãy giúp chúng tôi” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Đến chết cũng chớ quên nghĩa sĩ ” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Free Hồng Kông” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Free Hồng Kông” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Lấy vũ chế bạo” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Các bạn học, hãy bước đi cho tốt cuộc hành trình” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, một số khẩu hiệu xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Đừng tê liệt nữa” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Bám trụ đến cùng” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Dân không sợ chết, lấy gì để khủng bố đây” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/11/2019, khẩu hiệu “Tôn trọng lẫn nhau” xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). (Ảnh: Epoch Times)

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: