Hôm thứ Sáu (4/10), Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga dẫn dụng “Pháp lệnh quy định trường hợp khẩn cấp” để công bố “Luật Cấm che mặt”. Sau đó, tại hơn 10 khu vực ở Hồng Kông đã xảy ra xung đột kịch liệt. Chuyên gia cho rằng, “Luật Cấm che mặt” chỉ là để trải đường cho “Luật khẩn cấp”, người Hồng Kông đã không thể rút lui. Ngày 4/10, người biểu tình Hồng Kông ở nhiều khu vực tuyên đọc “Tuyên ngôn Chính phủ lâm thời Hồng Kông”, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời và đối kháng với chính phủ Hồng Kông do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát.

người biểu tình Hồng Kông đọc Tuyên ngôn Chính phủ lâm thời
Sau khi bà Carrie Lam tuyên bố “Luật Cấm che mặt”, người biểu tình Hồng K ông đã thành lập Chính phủ Lâm thời. (Ảnh: Secret China)

Tuyên ngôn tuyên bố, hiện tại chính phủ Hồng Kông đã hoàn toàn bị Bắc Kinh kiểm soát, đối với 5 yêu cầu của người dân coi như không nhìn thấy, liên tiếp tước đoạt quyền lợi của người dân, chính phủ đã mất đi tính hợp pháp, do đó tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời khác, tiếp quản chính vụ Hồng Kông và chuẩn bị cho bầu cử dân chủ. 

Toàn văn “Tuyên ngôn chính phủ lâm thời Hồng Kông”

Trong tiến trình văn minh nhân loại, lật đổ cái cũ để xây dựng cái tốt đẹp hơn là việc tất nhiên, đây cũng là điều căn bản trong tiến hoá của nhân loại. Nếu chính phủ cũ không được thành lập bởi nhân dân, không được cai trị bởi nhân dân, không được hưởng thụ bởi nhân dân, thì nhân dân lập chính phủ của nhân dân cũng là lẽ tất nhiên. Hiện nay, chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã không được người dân Hồng Kông lập nên, cai trị, hưởng thụ, cho nên hôm nay chúng tôi tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Hồng Kông.

“Mọi người sinh ra đều bình đẳng, trời trao cho toàn nhân loại một số quyền không thể bị tước đoạt, bao gồm quyền sống, quyền tự do, quyền tôn nghiêm và quyền truy cầu hạnh phúc”, đây là những chân lý và nguyên tắc mà chúng tôi vẫn luôn tán đồng và không thể chà đạp. Nhân dân vì để không tước đoạt và không bị tước đoạt, đã bắt đầu thành lập pháp luật và chính phủ để đảm bảo quyền lợi tự thân và quyền của người khác. Tất cả quyền lực của chính phủ, đều bắt nguồn từ quyền lực mà người dân trao cho. Nếu chính phủ phá hoại nguyên tắc nói trên, thì người  dân có quyền tuyệt đối lật đổ và thành lập chính phủ mới.

Hiện nay, chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông chịu sự kiểm soát của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ, ngoảnh mặt làm ngơ trước 5 yêu cầu của người Hồng Kông, liên tiếp tước đoạt quyền lợi của người dân, không lập pháp có lợi cho người dân, ngược lại còn tước đoạt tự do của người dân hơn nữa. Chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông hôm nay lại qua mặt Hội đồng Lập pháp chế định “Luật Cấm che mặt”, với ý đồ ngăn chặn quyền lợi được tụ tập của người dân, không đếm xỉa đến ý nguyện của tuyệt đại đa số người dân Hồng Kông. Chúng tôi cho rằng chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã mất đi sự công nhận và trao quyền của người dân, do đó, hôm nay chúng tôi tuyên bố chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã mất tính hợp pháp của họ, Trưởng đặc khu hành chính, các sở trưởng, cục trưởng lập tức mất quyền mà chức vụ của họ trao cho.

Chính phủ lâm thời Hồng Kông tuyên bố:

  • Các cơ quan ban đầu thuộc Chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông sẽ quy về Chính phủ Hồng Kông lâm thời quản lý.
  • Trưởng đặc khu hành chính, sở trưởng, cục trưởng, phó cục trưởng và thủ trưởng và phó thủ trưởng các cơ quan lập tức rời chức vụ và để trống chức vụ đến khi Chính phủ lâm thời Hồng Kông uỷ nhiệm.
  • Các cơ quan lập tức dừng tất cả các chính sách mới do Chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông ban hành từ năm 2018, nhân viên các cấp bảo lưu chức vụ của mình, và duy trì vận hành thường ngày của các cơ quan, đến khi có thông báo khác.
  • Chính phủ lâm thời Hồng Kông có nhiệm kỳ 5 năm hoặc đến khi đề cử, tổng tuyển cử chính phủ và người đứng đầu chính phủ (tùy theo thời gian nào ngắn hơn). Chính phủ lâm thời Hồng Kông cần 1 năm để chuẩn bị tuyển cử tính từ khi thành lập, và hoàn thành tuyển cử trong 3 năm.
  • Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Hồng Kông và quan chức ủy nhiệm lâm thời của các bộ ngành, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, suốt đời sẽ không được đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong chính phủ Hồng Kông hay các cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cũng như đảm nhiệm vai trò là những người ra quyết sách hưởng lương.
  • Các điều luật trong “Luật pháp Hồng Kông” tạm thời bảo lưu, cho đến khi Chính phủ lâm thời Hồng Kông công bố luật pháp mới.
  • Giải tán Hội đồng lập pháp Hồng Kông, trong 3 tháng sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng lập pháp lâm thời, trong 1 năm sẽ tiến hành bầu cử lại Hội đồng lập pháp. Nghị viên Hội đồng lập pháp lâm thời sẽ có 70 ghế. Trong đó khu bầu cử Đảo Hồng Kông và Tây Cửu Long có 12 ghế, Đông Cửu Long 10 ghế, khu bầu cử Tây Tân Giới và Đông Tân Giới có 18 ghế.

Trí Đạt

Xem thêm: