Người Hồng Kông tiếp tục đấu tranh kháng nghị. Lúc 7:00 tối ngày 19/10, người dân Hồng Kông tổ chức Hội Cầu nguyện Cứu viện nhân đạo quốc tế tại Quảng trường Edinburgh, để cầu nguyện cho người bị thương, bị chết trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ.

Embed from Getty Images

Hoạt động này đã được phía cảnh sát Hồng Kông phát đi thông báo không phản đối.

Phương thức tổ chức hoạt động: Do Mục sư dẫn dắt tiến hành cầu nguyện và chia sẻ, phát lại đoạn video ghép lại trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, dùng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cùng đọc lớn Tuyên ngôn Cứu viện nhân đạo, biển người dùng đèn pin phát tín hiệu cầu cứu “SOS HK”.

Do buổi tập trung này là để cầu nguyện cho người bị thương, người bị tử vong, cho sẽ cố gắng dùng hình thức tĩnh lặng để tiến hành nhằm biểu thị sự tôn trọng.

Một số hình ảnh trong buổi tối ngày 19/10:

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Biểu tình ở Hồng Kông

Trí Đạt

Xem thêm: