Nội tình cuộc điện thoại cho thấy Giang Trạch Dân là thủ phạm mổ cướp nội tạng

Năm 2015, Trương Cao Lệ thừa nhận Giang Trạch Dân là thủ phạm của tội ác mổ cướp nội tạng trong một cuộc điện thoại