Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 2 ngày, thảo luận về việc sửa đổi các quy tắc trong hệ thống bầu cử của Hồng Kông. Cuộc họp đã hoàn thành vào sáng ngày 30/3 và được thông qua với toàn bộ phiếu biểu quyết. Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ký ban hành Sắc lệnh số 75 và 76 của Chủ tịch nước. Năm thay đổi lớn đối với phương thức bầu cử mới lần này đã tước bỏ hoàn toàn các yếu tố dân chủ của cuộc bầu cử ban đầu.

Ông Tập Cận Bình (Ảnh: kremlin.ru)

“Apple Daily” trích dẫn báo cáo từ các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ cho biết, sau khi bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp ngày 30/3, “Phụ lục I về Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Phương pháp lựa chọn Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông” mới sửa đổi và “Phụ lục II của Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Phương thức thành lập Hội đồng Lập pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông và các thủ tục bỏ phiếu” mới sửa đổi đã được thông qua. Sau đó, Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ký ban hành Sắc lệnh số 75 và 76 của Chủ tịch nước.

Theo báo cáo, việc phân bổ số ghế trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông rất có khả năng sẽ thông qua phương án “432” từng được lưu hành rộng rãi trước đây. Nghĩa là nhóm ủy ban ưu tiên sẽ chiếm 40 ghế, nhóm chức năng chiếm 30 ghế, và bầu cử trực tiếp tại khu vực sẽ chiếm 20 ghế. Có thông tin cho rằng một số phương pháp bầu cử của khu vực bầu cử chức năng sẽ được thay đổi.

Ông Đàm Diệu Tông (Tam Yiu-chung), một đại biểu của Quốc hội Nhân dân Hồng Kông đã đến Bắc Kinh tham dự cuộc họp, cho biết trong việc sửa đổi phương thức bầu cử của Hồng Kông, có 2 thay đổi trong thành phần của ủy ban bầu cử: Một là tăng số lượng các nhóm yêu nước yêu Hồng Kông, số lượng thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị và đại diện của các tổ chức quốc gia. Hai là khôi phục các nhóm chức năng, để bầu cử đại diện chính của nhóm cử tri. Ông tin rằng điều này phản ánh nguyên tắc tham dự cân bằng trong “Luật Cơ bản”.

Các ủy viên hội đồng quận, chủ yếu là phe dân chủ, đã bị loại khỏi ủy ban bầu cử. Ông Đàm tuyên bố rằng theo tinh thần Điều 97 của “Luật Cơ bản”, các hội đồng quận nên được “phi chính trị hóa” và trở lại chức năng của cộng đồng dân cư. Các ủy viên hội đồng quận không thể trở thành những phần tử gây rối chống Trung Quốc ở Hồng Kông, làm tê liệt chính phủ và phá hoại thể chế “một quốc gia, hai chế độ”.

Các cuộc bầu cử hiện tại đối với Trưởng Đặc khu và Hội đồng Lập pháp ở Hồng Kông là cuộc bầu cử “bán dân chủ”. Đại diện dân ý ở Hồng Kông, bao gồm các nhà lập pháp được bầu và ủy viên hội đồng quận, cũng có thể tham gia. Phương thức bầu cử mới loại bỏ các yếu tố “bán dân chủ” và bổ sung thêm các lớp cơ chế rà soát cho cuộc bầu cử.

Năm thay đổi lớn trong cuộc bầu cử mới như sau:

  1. Số ghế trong Hội đồng Lập pháp đã tăng từ 70 lên 90 ghế, và tăng 40 ghế từ Ủy ban Bầu cử của Trưởng Đặc khu. Các khu vực bầu cử chức năng giảm từ 35 xuống còn 30 ghế. Khu vực bầu cử trực tiếp mỗi người một phiếu bầu đã giảm từ 35 xuống 20 ghế.
  2. Các khu vực bầu cử chức năng của Hội đồng Lập pháp sẽ được khôi phục thành phiếu bầu của nhóm và công ty, chỉ có 9 nhóm giữ lại phiếu bầu cá nhân.
  3. Ủy ban bầu cử của Trưởng đặc khu đã loại bỏ hơn 100 phiếu bầu của các ủy viên hội đồng cấp quận, chủ yếu là các nhà dân chủ, đổi thành các thành viên của ĐCSTQ.
  1. Muốn tham gia bầu cử Hội đồng lập pháp yêu cầu phải có đề cử từ 5 lĩnh vực của Ủy ban bầu cử, với 2 đến 4 ủy ban bầu cử trong mỗi lĩnh vực (Lưu ý: Bao gồm đề cử từ lĩnh vực có thành viên của tổ chức ĐCSTQ), và cần ít nhất 10 đề cử mới được tham gia các cuộc bầu cử.
  1. Tất cả các ứng cử viên trước tiên phải được Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét, sau đó đệ trình lên Ủy ban An ninh Quốc gia để xét duyệt. Cuối cùng ủy ban xét duyệt tư cách sẽ xác định xem người này có phù hợp để tham gia bầu cử hay không.

Lý Tùng Nhi, Vision Times

Xem thêm: